ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІННІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ: ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІННІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ: ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

06.04.2022 14:16

[2. Економічні науки]

Автор: Мосій Ольга Бориславівна, кандидат економічних наук, доцент, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя


Саме тепер, коли Україна досягла перших успіхів у впровадженні реформи місцевого самоврядування та децентралізації, постала потреба в сучасних управлінських знаннях, лідерстві органу місцевого самоврядування. Це дозволить закріпити досягнуті результати, підвищити якість життя людей і розбудувати громади за сучасними світовими стандартами розвитку [4]. 

Для органу місцевого самоврядування важливо усвідомлювати місію лідерства у громаді, що забезпечує спроможність: 1) повністю використовувати потенціал персоналу; 2) ефективно взаємодіяти з партнерами та зацікавленими сторонами; 3) спрямовувати свої зусилля на досягнення високих стандартів у наданні послуг населенню; 4) економічного, соціального, культурного розвитку громади;  5) відповідати на виклики, які постають перед громадою.

Сучасна система публічного управління все більше потребує керівників-лідерів, здатних: наснажувати людей чітким баченням майбутнього, бути «чинником змін» у громаді, враховувати інтереси різних груп населення, вдосконалюватись самим та розвивати потенціал інших, здійснювати ефективні комунікації, розбудовувати стосунки з людьми,  налагоджувати взаємодію з громадськістю, бути етичними у використанні влади, нести відповідальність, створювати довіру, демонструючи компетентність та характер [2]. 

Досвід успішних громад свідчить, що ефективне лідерство – це командне лідерство. Жодна людина не може робити все добре сама – для цього потрібна команда [3]. У 80-х роках модним було слово «менеджмент», у 90-х – акцент змістився на «лідерство», тепер у 21 столітті акцент змістився на «командне лідерство». За результатами опитування 1500 менеджерів європейських компаній найважливішою лідерською характеристикою керівника є здатність формувати команду (96% опитаних). 

Дослідження, проведене у 2019 році в рамках програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні», показало як працівники органів місцевого самоврядування оцінюють свою роботу в команді: як дуже добру та досить хорошу – 66% опитаних, достатню та досить низьку – 34% опитаних (середня оцінка 3,9 за 5-бальною шкалою) (див. рисунок 1). Така досить невисока оцінка командної роботи звичайно ж позначається на взаємодії посадових осіб, на їх мотивації до роботи, на якості обслуговування, результативності у вирішенні проблем, які теж мають невисокі значення (в межах від 3,7 до 3,9 балів) [1].

Рисунок 1 – Середні оцінки органів місцевого самоврядування за окремими напрямами (% серед усіх респондентів) [1] 

Література 

1. Аналітичний звіт «Дослідження навчальних потреб представників органів місцевого самоврядування України, 2019».

2. Ібрагімова І.М. Лідерство у громаді. Як наснажувати людей та досягати спільних цілей. Посібник/ Ібрагімова І.М. К.: «Видавництво «Юстон», 2020. 106 с.

3. Кращі практики громад. https://decentralization.gov.ua/library?year=&library_category =4&library_source=&library_theme=&library_type=&library_name=

4. Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» URL: http://www.slg-coe.org.ua/Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення