ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

28.03.2022 18:03

[2. Економічні науки]

Автор: Ушакова Оксана Анатоліївна, кандидат економічних наук, Кардаш Дмитро Олегович, здобувач освіти, Кохно Юрій Олегович, здобувач освіти, Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Рівненський інститут


Комерційні банки як універсальні фінансові посередники мають право здійснювати усі види операцій з цінними паперами на фінансовому ринку. Значну частину їх діяльності на фондовому ринку складає депозитарна діяльність.

Депозитарна діяльність – діяльність професійних учасників депозитарної системи України та Національного банку України щодо надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів, осіб, які провадять клірингову діяльність, депонентів, номінальних утримувачів, а також надання інших послуг, які мають право надавати професійні учасники депозитарної системи України [2].

Комерційні банки, як правило, надають такий перелік депозитарних послуг: відкриття і ведення рахунків у цінних паперах; їх облік і відповідальне зберігання в документарній та в бездокументарній формах випуску й обслуговування обігу; перевірка сертифікатів цінних паперів на дійсність і платоспроможність; їх інкасація та перевезення; вилучення з обігу цінних паперів; їх погашення і ліквідація; перереєстрація прав власності на цінні папери; обтяження (блокування); проведення операцій зі знерухомлення/матеріалізації документарних цінних паперів (процедура включає їх розміщення у сховищі зберігача або депозитарію та облік на рахунку у вигляді електронного запису); отримання доходів за цінними паперами, які враховуються у зберігача, з подальшим перерахуванням на рахунки власників; забезпечення виконання договорів з грошовим урегулюванням за принципом «постачання проти оплати» і «поставка, вільна від платежу»; обслуговування інститутів спільного інвестування; обслуговування корпоративних операцій емітента; обслуговування операцій з державними цінними паперами; надання консультаційних й інформаційних послуг відносно депозитарної діяльності та інші послуги.

Облікові послуги пов'язані зі зміною залишків на рахунках клієнтів. Облікові глобальні операції проводяться в таких випадках: при зміні стану цінних паперів шляхом дроблення, консолідації, конвертації і при нарахуванні дивідендів. Облікові індивідуальні операції проводяться при наданні будь-яких послуг, які стосуються корпоративних дій з цінними паперами.

Консультаційна діяльність на ринку цінних паперів представляє собою діяльність банків з надання послуг, пов’язаних зі збором, обробкою інформації про стан ринку, його учасників, а також прогнозування його розвитку в перспективі. Цю інформацію банк надає своїм клієнтам за певну винагороду у вигляді попередньо обумовлених комісійних. До власне інформаційних операцій відноситься надання різного роду інформації щодо корпоративних дій, надання звітів, а також видача виписок за рахунками.

Перезавантаження фінансового сектору на засадах інноваційності і клієнтоорієнтованості з одночасним дотриманням загальновизнаних принципів «відповідального фінансування» спрямовано на розбудову доступного ринку фінансових послуг та потребує відповідних інституційних, організаційних і нормативних змін [1]. На нашу думку, до основних передумов подальшого розвитку ринку банківських депозитарних послуг належать: потреба підвищення рівня ліквідності банків; підвищення дохідності банківських послуг; розширення спектра й інтенсифікація депозитарної діяльності; посилення конкурентних переваг банків; зниження витрат на обслуговування клієнтів.

Література:

1. Науменкова С. В. Доступність фінансових послуг: виклики та можливості у цифрову епоху. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Матеріали І Міжнародного економічного форуму. За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк. К., 2019. Вип. І. Частина ІІ. С. 104.

2. Про депозитарну систему України. Закон України. № 5178-VІ від 06.07.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17#Text/.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення