СИСТЕМА ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

СИСТЕМА ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ

31.03.2022 16:36

[2. Економічні науки]

Автор: Швець Каріна Ігорівна, студентка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів


Варто зазначити той факт, що сутність податкового консультування  у всіх країнах Європи визначається однаково. Такий вид консалтингових послуг базується на наданні клієнтам допомоги у сфері оподаткування. Зробивши аналіз ринку підприємництва можна стверджувати, що його функціонування наразі є неможливим без оперативних управлінських рішень. На основі цього поступово консультації почали набувати ринкових властивостей та послуги перетворилися на організований бізнес, якого потребувало суспільство. Основні чинники цього полягають у високому державному рівні регулювання сфери економіки, оподаткування та обліку [1]. Крім цього, важлива складова, яка чинить вплив на ефективність фіскальної системи країни, - це, насамперед, інститут податкового консультування. У західних країнах професія «податкового консультанта» появилася давно і зараз є доволі перспективною. Консалтинг як самостійна сфера діяльності зародилась в Англії. У той час поняття «консалтингу» містило надання послуг у вигляді послуг, які здійснювали спеціалізовані консалтингові компанії продавцям та споживачам, аби досконало вивчати ринок з точки зору економіки, фінансів та оподаткування. Такий вид послуг, як податкове консультування почало розвиватися в 60-х рр. XX ст. В європейських країнах виділяють дві системи: система «державного регулювання», за якої нормативна база кодифікується законом та за необхідності доповнюється з часом (Німеччина, Австрія, Польща); та система «саморегулювання», яка базується на самостійному регулюванні нормативної бази певними дійовими особами (Бельгія, Великобританія, Швейцарія). У світі зустрічаються і приклади застосування комбінованої моделі консалтингу – своєрідного співіснування державного регулювання та саморегулювання податкового консалтингу (Республіка Казахстан). Система податкового консультування Чеської республіки, Польщі та Німеччини зорієнтована на наявність нормативно-правового підґрунтя, яке регламентує вимоги до професійної кваліфікації податкового консультанта, його права та обов’язки щодо клієнта і держави. Усі податкові консультанти в Польщі зобов’язані бути членами Національної палати податкових консультантів і повинні бути занесеними до відповідного реєстру. Відтоді кожен із них як «податковий консультант» підлягає правовому захисту з боку держави. Суть податкового консультування в Німеччині полягає в наданні клієнтам послуг в їх податкових справах у вигляді відповідних консультацій, куди при бажанні включено виконання всіх сприяючих цьому робіт [2]. Якщо звернути увагу на підготовку та навчання податкових консультантів в європейських країнах, то , наприклад, в Польщі та Нідерландах ця система побудована на чіткому розгалуженню прав та обов’язків, наданню якісних та професійних консультацій, ретельному підході до навчання податкових консультантів для набуття професійних навичок. В Польщі для професії податкового консультанта головним є проходження іспиту та дворічна професійна практика, а в Нідерландах – навчання тривалістю три роки та відвідування тренінгів. Для вітчизняного ринку послуг з податкового консультування відкриваються значні перспективи, оскільки цей вид послуг є досить новим, тому потенціал є великим. Інститут податкового консультування в Україні є стихійним і представлений окремими групами зацікавлених осіб, які створили певні структури. В Україні існує декілька професійних організацій, які в своїй назві містять термін «податковий консультант». Серед них ВПГО «Спілка податкових консультантів», ГО «Палата податкових консультантів», Асоціація податкових радників [3].Законодавство України, в частині податкової системи є одним із найскладнішим у світі, а практика його застосування – неоднозначною. Вітчизняні реалії демонструють, що податкові консультанти в цій сфері володіють недостатніми професійними знаннями, адже професія податкового консультанта в Україні є складною [4]. Іншою важливою проблемою законодавства України у сфері оподаткування є суперечності, що існують між законами, а додаткові інструкції, роз’яснення, узгодження ускладнюють податковий процес. Тому з метою побудови ефективної системи податкового консультування в Україні необхідно здійснити низку стратегічних заходів:

1. Доопрацювання, оновлення та прийняття Закону України «Про податкове консультування», який би чітко визначав стабільне підґрунтя для організації діяльності податкових консультантів, з урахуванням наступних аспектів:

– зобов’язати податкових консультантів нести відповідальність за неякісне надання послуг і відшкодовувати завдані від цього збитки клієнтам та державі та налагодити контроль та облік виданих ліцензійних дозволів і сертифікатів щодо організації діяльності у сфері податкового консультування.

2. Розробка та запровадження проекту, націленого на звільнення повного або часткового від оподаткування суб’єктів господарської діяльності, що надають ліцензійні послуги з податкового консультування.

3. Надати можливість фізичним особам – платникам податків скористатися правом податкової знижки шляхом віднесення до податкового кредиту суми коштів, витрачених за послуги податкового консультування.

Отже, ринок консалтингових послуг є досить розвиненим та різнобічним з боку асортименту послуг. Якщо аналізувати вітчизняний ринок податкових консалтингових послуг, то можна зробити узагальнення, що ринок кожного року стає більш перспективним, розвиненим та правильно орієнтованим. Але доведення його стану до рівня зарубіжного досвіду потребує часу, правильно прийнятих кроків, які повинні орієнтуватись на досвід тих країн, в яких налагоджений цей напрямок. Таким чином, європейська модель функціонування системи податкового консультування може слугувати зразком для вітчизняної системи податкового консультування з урахуванням специфіки вітчизняної фіскальної системи.

Література

1. Інформація із сайту Спілки податкових консультантів України. URL: http://www. taxadvisers.org.ua/index.html

2. Офіційний сайт Європейської Конфедерації податкових консультантів (Confédération Fiscale Européenne). URL: http://www.cfe-eutax.org/about

3. Вакуленко Є. Податковий консультант як джерело компромату. Фаховий журнал «Адвокат». URL: https://iadvocate.com.ua/podatkovyj-konsultant-yak-dzherelo-kompromatu/

4. Тучак Т.В., Богдан С.В. Концептуальні засади становлення та функціонування інституту податкового консультування. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. 2019. Вип. 1(18). С. 312–316.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення