УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

04.04.2022 12:58

[2. Економічні науки]

Автор: Терещенко Артем Миколайович, аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства, Державний торговельно-економічний університет, Київ


Для кожного підприємства що вбачає свій довгий та сталий розвиток, управління своїми фінансовими ресурсами є вкрай важливим. Особливої актуальності таке управління набуває під час криз, зокрема воєнних станів. Однією з особливостей криз та надзвичайних ситуацій є обмеження доступу до ринків збуту, проблеми з постачанням, зокрема касові розриви тощо. Такі обмеження відповідно мають свій вплив на підприємство торгівлі, якому для продовження діяльності необхідно здійснити реорганізацію та адаптацію до нової кон’юнктури ринку, адже ресурси у різних їх проявах стають надзвичайно обмеженими, а налагоджені ланцюги постачання та закупівлі втрачають свою актуальність. Одним із варіантів, що допоможе здійснити адаптацію до нових умов та знайти фінансові ресурси для імплементації антикризових заходів та недопущення касових розривів є оцінка наявного фінансового потенціалу та подальше управління ним.

В цілому фінансовий потенціал можна окреслити як загальну кількість фінансових ресурсів, що використовує підприємство під час виробничої та господарської діяльності

Управління, у свою чергу, - це процес завдяки якому досягається узгодженість дій численних учасників економічної діяльності, об’єднання зусиль кожного з них щодо досягнення мети [1].

Узагальнюючи вищезазначене, надалі під поняттям «управління фінансовим потенціалом підприємства» будемо розуміти цілеспрямований вплив суб´єкту на джерела та обсяги фінансових ресурсів з метою забезпечення ефективної операційної діяльності підприємства. Такими суб’єктами управління фінансовим потенціалом виступають менеджери, керівники підприємств, акціонери, кредитори, інвестори та державні структури.

Управління фінансовим потенціалом здійснюється задля забезпечення та підтримання належного рівня фінансової стійкості підприємства, оптимізації його грошових потоків, підвищення рівня конкурентних переваг підприємства.

При цьому одним з найважливіших моментів в управлінні фінансовим потенціалом підприємства є визначення його фактичних обсягів та ефективності використання з метою виявлення можливостей щодо його росту в майбутньому. 

Для визначення фактичного обсягу фінансового потенціалу необхідно проаналізувати його складові.

Нижче, в табл. 1.1, приведено узагальнену інформацію про наявні та можливі фінансові ресурси підприємства, їх складову у фінансовому потенціалі підприємства.

Таблиця 1.1 

Складові фінансового потенціалу підприємства торгівлі [2]

У свою чергу, вже після визначення фактичного обсягу, менеджмент підприємства, здійснює вибір підходу(ів) управління фінансовим потенціалом підприємства.

На основі рівня фінансового потенціалу підприємство вибирає метод згідно якого буде ним управляти. 

Вцілому, розглядають наступні підходи з управління фінансовим потенціалом: процесний, системний, ситуаційний, функціональний, ресурсний, виробничий, ринковий, вартісний, структурний, цільовий [3].

Після вибору підходу та отримання перших результатів діяльності після впровадження підходу до управління фінансових потенціалом, здійснюється порівняння планових та фактичних показників, обсягів та ефективності використання фінансового потенціалу.

А на заключному етапі управління фінансовим потенціалом відбувається коригування параметрів фінансового потенціалу/пошук шляхів вдосконалення механізму управління.

У зв’язку зі специфікою діяльності, зовнішнім та внутрішнім середовищем, підприємство вибирає для оцінки фінансового потенціалу один підхід, або поєднання декількох, що дасть змогу найбільш коректно та достовірно оцінити фінансовий потенціал підприємства.

Отже, управління фінансовим потенціалом є важливим елементом стабільного зростання підприємства, адже дозволяє більш ефективно акумулювати та витрачати фінансові ресурси безпосередньо впливаючи на операційну діяльність підприємства.

Література:

1. Управління, його види та складові [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidru4niki.com/85073/menedzhment/upravlinnya_vidi_skladovi

2. Методичний підхід до оцінювання фінансового потенціалу підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sb-keip.kpi.ua/article/view/114562/118756.

3. Марченко В. М. Управління фінансовим потенціалом підприємства / В. М. Марченко, А. І Бондар // Ефективна економіка (електронний журнал). – 2018. - №11.
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення