ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

09.12.2021 23:11

[2. Економічні науки]

Автор: Філіна С.В., к.е.н., доцент, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Чайка І.П., к.е.н., доцент, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Грибінчук В.В., здобувач другого магістерського ступеню, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»


В умовах розвитку ринкових відносин в Україні, конкурентоспроможність є вирішальним фактором успіху бізнесу.  Конкуренція, як головний елемент ринкового механізму, є наразі, однією з найпопулярніших економічних категорій. А механізм формування ефективних підходів до вибору конкурентних переваг, є найбільш актуальним в сучасному економічному середовищі.

Поняття конкурентоспроможності було введено М. Портером у праці «Стратегія конкуренції», в якій він розглядає, цю категорію, як сукупність певних конкурентних переваг об’єкту серед аналогічних на ринку [1, c. 251]. Нині, в науці, є різні підходи до трактування поняття «конкурентоспроможність підприємства», тому для пошуку більш універсального визначення необхідно систематизувати найбільш поширені думки вчених (табл. 1.1).

Таблиця 1

Визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства»
Розглянувши існуючі підходи, до визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства», можна сформулювати власне розуміння данього науковго терміну. Конкурентоспроможність підприємства – це комплексна характеристика підприємства та йог здатність вчасно та ефективно коректувати параметри своєї діяльності, залежно від змін у зовнішньому середовищі, для підтримання наявних і створення нових конкурентних переваг, яка включає в себе роботу над вдосконаленням діяльності, спрямовану на розвиток підприємства та зміцнення його позиції на ринку.

Література:

1. Портер М. Конкурентна перевага. Як досягати стабільно високих результатів / пер. з англ.: І. Ємельянова, І. Гнатковська. Київ: Наш формат, 2019. 622.

2. Михайленко О. В., Орлова К. Г. Система управління конкурентоспроможністю продукції підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Cерія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М. М. Палінчак. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Вип. 13. Ч. 2. С. 114–117.

3. Терехов Д. С., Блідар О. В. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства. Наука й економіка. 2016. Вип. 2. С. 76–80.

4. Касич А. О., Глущенко Д. О. Теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. Економіка та держава. 2016. № 11. С. 65-70.

5. Фатхутдінов Р. А., Осовська Г. В. Управління конкурентоздатністю організації. Київ: Кондор, 2009. 470 с.

6. Экономическая стратегия фирмы / Под. ред. A. Н. Градова. Mосква: Cпециальная литература, 2000. 589 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення