ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

11.12.2021 00:27

[2. Економічні науки]

Автор: Вакульчук А.О., магістрант, кафедра економіки і підприємництва, Поліський національний університет


Важливість юридичного визначення економічної безпеки підприємства відображає ступінь відповідності інтересів держави, населення та бізнесу в економіці країни. Завдяки різноманіттю діяльності, економічна безпека підприємства складається з кількох компонентів, тому структурована ієрархічно. Функціональні компоненти економічної безпеки підприємства є основними напрямами його економічного захисту. Основними компонентами можуть бути: фінансова; інтелектуальна та кадрова; техніко-технологічна; політико-правова; екологічна; інформаційна; силова. Для забезпечення своєї економічної безпеки підприємство може використовувати сукупність ресурсів підприємства – фактори бізнесу, що використовуються власниками та менеджерами компанії для досягнення цілей бізнесу. Серед виділимо:

а) капітальні ресурси. Статутний капітал компанії в поєднанні з позиковими коштами є кровоносною системою компанії і дозволяють придбати та утримувати залишок коштів компанії, що спочатку не вистачало засновникам цієї компанії;

б) людські ресурси. Керівники компаній, інженери, виробничі працівники та співробітники своїми знаннями, досвідом і навичками є найважливішою спрямовуючою і сполучною ланкою, що об'єднує всі фактори бізнесу і забезпечує реалізацію бізнес-ідеології та досягнення бізнес-цілей;

в) інформаційно-технологічні ресурси. Інформація про всі аспекти корпоративної діяльності на даний момент є одним із найцінніших і найдорожчих ресурсів компанії. Це інформація про зміни політичної, соціальної, економічної та екологічної ситуації, ринки компанії, науково-технічна та технологічна інформація, ноу-хау з усіх аспектів бізнесу, нові методи організації та ведення бізнесу, що дозволяють компанії адекватно реагувати на зміни зовнішнього бізнес-середовища, ефективно планувати та вести свою господарську діяльність;

г) технічні ресурси. На основі наявних фінансових, інформаційних технологій та людських ресурсів підприємство закуповує необхідне (за розпорядженням керівництва) та наявне (за наявними ресурсами) обладнання;

e) права на ресурси. З розвитком цивілізації, виснаженням природних ресурсів, зростанням ділової вартості нематеріальних активів роль цього ресурсу значно зросла. Цей ресурс включає права на використання патентів, ліцензій і квот на використання природних ресурсів, а також експортні квоти, права користування землею. Використання цього ресурсу дає змогу компанії брати участь у передових технологічних розробках без проведення власних дорогих наукових досліджень, а також отримати доступ до непублічних можливостей розвитку бізнесу. 

Забезпечення економічної безпеки підприємства всіма необхідними компонентами – це процес реалізації функціональних компонентів економічної безпеки з метою запобігання можливим збиткам та досягнення найвищого рівня економічної безпеки зараз і в майбутньому. 

Таким чином, економічна безпека підприємства є однією з таких характеристик стану підприємства, в якому воно здатне досягати своїх цілей і результатів при обмежених змінах зовнішнього та внутрішнього середовища.

Література:

1. Економічна безпека підприємства в умовах рейдерських загроз: монографія / [О. А.Бурбело, С. К. Рамазанова, О. М. Заєць, Т. С. Гудіма, О. М. Кузьменко / за ред. О. А. Бурбели, С. К. Рамазанова]. Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля. 2015. 285 с. 

2. Економічна безпека підприємства. Електронний навч. посіб. / Уклад. М. І. Небава, Ю. В. Міронова. Вінниця : ВНТУ, 2017. 75 с.

________________ 

Науковий керівник: Яремова М.І., к.е.н, доцент, Поліський національний університетCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення