ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ТУРИЗМУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

09.12.2021 20:51

[2. Економічні науки]

Автор: Осетров Д.М., магістрант, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова


Маючи всі передумови для формування високорозвиненої туристичної індустрії, Україна залишається країною з доволі низьким рівнем інвестицій в туристичний бізнес. Інвестиції відіграють істотну роль в функціонуванні і розвитку економіки регіонів і країни в цілому. Зміни в кількісних співвідношеннях інвестицій мають вплив на обсяг суспільного виробництва і зайнятості, структурні зсуви  в економіці, розвиток галузей економіки.

Інвестиційна діяльність – це відношення учасників інвестиційного процесу, які виникають у зв’язку з накопиченням, трансформацією, вкладенням і використанням капіталу, направлені на одержання максимально позитивного економічного і соціального результату в регіональній економічній системі.

В зв’язку з нерівномірним економічним розвитком українських регіонів проявляється їх значна диференціація за туристичним потенціалом, що має вплив на можливості інвестування в туризм. Тому вибір форм і шляхів залучення інвестицій визначається в залежності від конкретної території.

Розвиток туризму на сьогодні значно сьогодні відстають від реальних можливостей, що визначаються унікальними для кожного регіону України природно-географічними умовами, наявністю історичних і національних рис, культурних пам’ятників. Причиною такого відставання є недостатнє використання туристичного потенціалу. Відповідно, ефективної реалізації туристичних ресурсів територій заважає дія цілої низки невирішених проблем і складностей організаційного, нормативно-правового, науково-технічного, виробничого і фінансового характеру. З-поміж них найважливішим виступає недостатній розвиток туристичної інфраструктури. Зокрема, це невисокий рівень розвитку готельного комплексу, а також відносно слабкий рівень послуг, що надається зарубіжним і вітчизняними туристам. Тому для максимальної реалізації туристичного потенціалу територій необхідно звернути увагу на надзвичайно важливий у сучасних умовах аспект – інвестиційний. Активне залучення інвестицій у практику територіального господарювання може внести значний вклад у розвиток туристичної індустрії регіону.

Необхідність оцінювання інвестиційної привабливості окремих територій та регіонів країни стає пріоритетним питанням сьогодення. В такому оцінюванні мають бути зацікавлені, насамперед, органи місцевого самоврядування, які можуть використати отримані результати як для залучення інвесторів, так і для внесення коректив у свою внутрішню політику.

Для розвитку інвестиційної діяльності й активізації залучення коштів потрібно удосконалити систему регулювання діяльності в туристичній сфері, виконавши оцінювання інвестиційної привабливості об’єктів і заходи із пошуку інвесторів.

Розвиток туризму вимагає розробки різних шляхів залучення інвестицій до туристичної сфери. На практиці це завдання може вирішуватися за допомогою низки напрямків: комплексне освоєння території; розробка регіональних цільових програм, стратегій; створення особливої економічної зони туристичного типу; залучення готельних мереж. Кожен із зазначених напрямів, як засвідчує практика, уже використовується в регіонах України. При цьому всі напрямки, що сприяють підвищенню інвестиційної активності, мають як свої переваги, так і недоліки.

Вибір того чи іншого шляху залучення інвестицій в туризм залежить від впливу різних зовнішніх і внутрішніх факторів та рівня розвитку території.

Література:

1. Шуплат О. М. Фінансування інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму: теоретичний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 16. С. 28-33.

2. Зарічна О.В. Економічна сутність інвестицій та їх роль в туристичній діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 5. Ч. 2. С. 81-85.

________________ 

Науковий керівник: Оболенцева Л.В., д.е.н., професор, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. БекетоваCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення