ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

06.12.2021 20:42

[2. Економічні науки]

Автор: Дідик А.О., магістрантка, кафедра менеджменту підприємств, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Кравченко М.О., д.е.н., професорка, кафедра менеджменту підприємств, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»


Умовою теперішнього успішного функціонування виробничих підприємств практично будь-якої галузі є постійний безперервний розвиток, автоматизація та цифровізація максимальної кількості бізнес-процесів, переведення управління діяльності підприємством в більш автоматизований формат з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, мінімізація впливу людського фактору, і як наслідок, зменшення кількості помилок та прискорення виробничого циклу зі збільшенням його ефективності.

Ні для кого не секрет, що використання ІТ-технологій в управлінні бізнесом є досить поширеною практикою на іноземних ринках. Компанії гіганти вже десятиліттями успішно інтегрують інформаційні рішення в управління підприємствами, а малі та середні підприємства налаштовують бізнес-процеси з урахуванням усіх перспектив, що надає використання продуктів ІТ-ринку.

Що стосується ситуації на вітчизняному ринку, то безперечно, інформаційно-комунікаційні технології дійшли і до нас, щоправда масштаби їх застосування на промислових підприємствах України і досі залишаються порівняно невеликими.

Загальна інформація щодо рівня та об’ємів використання комп’ютерної техніки, комп’ютерних мереж, застосування електронного обміну даними та інші напрями дослідження використання ІКТ на підприємствах України, дає змогу оцінити рівень ІКТ в країні, провести порівняльний аналіз за підприємствами, що досліджуються, та виявити зміни за роками. 

Результати аналізу використання інформаційно-комунікаційних технологій на промислових підприємствах України за 2017 – 2019 рр. виявив досить повільну динаміку зростання застосування ІКТ на вітчизняних підприємствах. Починаючи з 2017 року, показник кількості підприємств, які мали доступ до мережі Інтернет та показник кількості підприємств, які мали доступ до мережі Інтернет для отримання інформації мали дуже наближені показники, що свідчить про зрілість управлінців, тобто розуміння у необхідності впровадження організаційної системи ІКТ на підприємствах для ефективної комунікаційної взаємодії з метою своєчасного прийняття рішень (табл. 2.1).

Таблиця 1

Показники використання інформаційно-комунікаційних технологій на промислових підприємствах України, 2017 – 2019 рр.
Джерело: розроблено автором на основі даних Державної служби статистики України

Як бачимо, попри високий рівень використання комп’ютерів на вітчизняних підприємствах, частка підприємств, які мають доступ до мережі Інтернет говорить про те, що станом на 2019 рік майже 14% підприємств навіть не мають доступу до Інтернету, не говорячи вже про використання ІК-технологій. Більше того, лише третина проаналізованих підприємств, що мають доступ до Інтернету, мають власний веб-сайт. Це свідчить про низький рівень обізнаності керівництва в напрямку ефективності використання ресурсів Інтернет для просування власної продукції та бренда компанії в цілому.

Проаналізувавши використання інформаційних технологій на промислових підприємствах, що дозволило визначити забезпеченість сучасними технологіями, програмним забезпеченням, кваліфікованими фахівцями у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, використання мережі Інтернет та веб-сайту для просування продукції, пошуку клієнтів, купівлі сировини, здійснення рекламних заходів, навчання працівників, електронної торгівлі та стверджувати, що на підприємствах покращилося використання інформаційних ресурсів та існує потреба у подальшій інформатизації, впровадженні інноваційних технологій. Виявлені показники значно відрізняються від результатів використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні підприємством в більш розвинених країнах, що формує необхідність розвитку в даному напрямку. 

Література:

1. Державна служба статистики України. Економічна діяльність/Інформаційне суспільство. «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 2017-2019 роках». URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

2. Березняк Н.В. Деякі питання розбудови інформаційної інфраструктури науково-технічної й інноваційної діяльності в Україні / Н.В. Березняк, Т.К. Кваша, Г.В. Новіцька // Науково-технічна інформація – 2012. – № 4. – С.3–7. 

3. Варга В. П. Діджиталізація як один з чинників конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8121 Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення