ZWIĄZEK MIĘDZY SKŁADEM PALIWA STAŁEGO A EMISJĄ SUBSTANCJI SZKODLIWYCH - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ZWIĄZEK MIĘDZY SKŁADEM PALIWA STAŁEGO A EMISJĄ SUBSTANCJI SZKODLIWYCH

15.11.2022 15:58

[3. Технічні науки]

Автор: Tetyana Viktorivna Sheleshei, kandydat nauk technicznych, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kijowski Instytut Politechniczny”, Kijów; Inna Stanislavivna Bednarska, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kijów; Bilko Ilya Bogdanovych, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kijów


Jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu w każdym kraju jest energia. Elektrownie cieplne (EC) wytwarzają energię poprzez spalanie paliw organicznych – węgla, oleju opałowego, gazu ziemnego. Głównym paliwem w elektrowniach (na Ukrainie) cieplnych jest węgiel różnych rodzajów. Głównym celem tego badania jest określenie ilościowych charakterystyk szkodliwych emisji do atmosfery zawieszonych cząstek stałych w zależności od różnych technologii spalania.

Warto rozważyć różne procesy technologiczne spalania. Zgodnie ze stanem fazowym usuwania żużla z pieca rozróżnia się kotły z usuwaniem żużla stałego i ciekłego. W kotłach z usuwaniem żużla stałego żużel z paleniska jest usuwany w stanie stałym, a w kotłach z usuwaniem żużla ciekłego w stanie stopionym. W przypadku żużla ciekłego temperatura w komorze spalania powinna być utrzymywana na poziomie wyższym niż temperatura topnienia żużli i zapewniać ich usunięcie z pieca w stanie ciekłym. Zaletą usuwania żużla płynnego jest to, że w tej metodzie popiół jest wychwytywany znacznie bardziej niż w przypadku usuwania żużla stałego, gdy znaczna część popiołu jest przenoszona przez gazy spalinowe.

Warstwa wrząca jest mało wymagająca pod względem jakości paliwa: z powodzeniem spala węgiel i odpady zawierające węgiel o zawartości popiołu do 70% i stosunkowo niskiej zawartości popiołu o wilgotności do 60%. Za granicą piece ze złożem fluidalnym są masowo rozpowszechnione w kotłach wodnych i parowych o wydajności do 100 ton/godzinę. Piece z obiegowym złożem fluidalnym (OZF) mają wymagania dotyczące jakości paliwa nie bardziej rygorystyczne niż złoża fluidalne, a wydajność spalania paliwa jest znacznie wyższa.

W badaniu obliczono wskaźniki emisji cząstek stałych zgodnie z [1]. Do obliczeń wzięto pod uwagę powyższe technologie spalania, które najczęściej stosuje się na Ukrainie (tabl .1).

Tabela 1

Udział popiołu lotnego aвин w różnych technologiach spalania paliwa

Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 2


Tabela 2 


Wyniki obliczeń                     Opracowanie autorskie


Zależność wskaźnika emisji zawieszonych cząstek stałych od cząstki popiołu lotnego aвин w różnych technologiach spalania paliwa pokazano na rysunku 1                   Opracowanie autorskie


Rysunek 1. Zależność wskaźnika emisji zawieszonych cząstek stałych od cząstki popiołu lotnego aвин 


w różnych technologiach spalania paliwa


Jak pokazano na rysunku 1 i w tabeli 2, największą emisję cząstek stałych do środowiska obserwujemy podczas spalania pochodnią z usuwaniem żużla stałego, a najmniejszą mamy przy użyciu paleniska ze stałą warstwą i dwukomorowego poziomego paleniska cyklonowego. Obserwujemy również niewielki wskaźnik kтв przy użyciu paleniska dwukomorowego z pionowym paleniskiem wstępnym i paleniska ze złożem fluidalnym.


Głównym rezultatem tego badania jest: 1)rozważono różne technologie spalania, najczęściej stosowane na Ukrainie; 2)obliczono emisję zawieszonych cząstek stałych; 3) ustalono, że największą ilość emisji cząstek stałych do środowiska obserwujemy podczas spalania pochodnią z usuwaniem żużla stałego, a najmniejszą mamy przy użyciu pieca ze stałą warstwą i dwukomorowego poziomego pieca cyklonowego . Obserwujemy również niewielki wskaźnik kтв przy użyciu paleniska dwukomorowego z pionowym paleniskiem wstępnym i paleniska ze złożem fluidalnym


Literatura:


1.GKD 34.02.305-2002. Emisje zanieczyszczeń do atmosfery z instalacji energetycznych. Metodyka definiowania. Kijów, 2002.


2. Rudyk M., Sheleshei T., Bednarskaya I., Dovgan I. i Merenger P. (2020). Analiza wpływu składu paliwa na wskaźnik emisji gazów dwutlenku węgla przy wykorzystaniu różnych elektrowni. Naukowe spojrzenie na przyszłość, (19-01), 32-35.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення