ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

16.11.2022 03:00

[3. Технічні науки]

Автор: Нагайчук Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань


У зв’язку із повномасштабною збройною агресією Росії по всій території України 24.02.2022 року було запроваджено воєнний стан, що вимагає швидких рішень та оперативного реагування на щоденні безпекові виклики, потребує умінь розробляти необхідні заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій (НС), умілих дій щодо їх локалізації та ліквідації наслідків разом з іншими діями по захисту населення, що є надійною запорукою безпеки українців. 

У визначеному законодавством України порядку вчитель трудового навчання несе відповідальність за життя і здоров'я учнів під час освітнього процесу; забезпечує проведення освітнього процесу, відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Цивільний захист» (ЦЗ) магістри трудового навчання повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ та володіти наступними компетенціями [1]: - використовувати положення законодавчих актів та нормативно-правових документів з цивільного захисту та промислової безпеки у своїй діяльності; - розуміти, розробляти і впроваджувати превентивні та оперативні (аварійні) заходи цивільного захисту; - застосовувати набуті теоретичні знання з цивільного захисту на практиці відповідно до свого фаху; - проводити розрахунки при аваріях на АЕС та на об’єктах хімічної промисловості; - застосовувати прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю в своїй професійній діяльності; - організовувати та проводити евакуаційні заходи на об’єкті господарювання; - проводити спеціальну обробку з поверхні шкіри людей, одягу та взуття.

При вивченні магістрами курсу «ЦЗ» передбачається широке використання аналізу конкретних ситуацій, тестів, виконання практичних завдань, тобто сучасних тренінгових методів навчання.

Адаптація дистанційного навчання з дисципліни «ЦЗ» у ЗВО  до умов воєнного часу передбачає: 1) переважання форм асинхронної взаємодії викладача та здобувачів вищої освіти (використання асинхронної платформи Moodle); 2) негайне переривання синхронної взаємодії зі студентами на час повітряної тривоги (студенти мають бути проінструктовані щодо алгоритму їхніх дій на випадок тривоги); завдання та матеріали, що не були опрацьовані у зв’язку з перериванням на тривогу, виконуються студентами самостійно; 3) збереження у форматі відео онлайн-занять зі студентами, що змогли бути присутніми на лекційному чи семінарському занятті;  4) створення презентацій викладачами; 5) виконання Указу Президента України №143/2022 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України» від 16 березня 2022 року; 7) інформування студентів щодо безпекових заходів; інформаційна підтримка з боку викладача стосовно того, як зорієнтуватися в потоці інформації та не вірити фейкам; 8) переведення студентів, які вступили до лав ЗСУ, на індивідуальний план або ж надання їм академвідпусток [2].

Таким чином, освоївши програму навчальної дисципліни «Цивільний захист» магістри трудового навчання мають бути здатними компетентно вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ і мати професійні компетенції для забезпечення реалізації державної політики спрямованої на забезпечення захисту здобувачів освіти.

Література

1. Методичні вказівки з курсу «Цивільна оборона» для студентів магістратури денної форми навчання / Укл.: О.І. Бабенко, Р.І. Черевко. – К.: КДЕУ, 1997. –136 с.

2. Удалова О.Ю., Дзюбинська Х.А., Ревка Т.О. Організація освітнього процесу в умовах війни // «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») № 7(12) 2022. – С. 441-449.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення