МЕТОДОЛОГІЯ КОНТРОЛЮ І ПІДТРИМКИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ У VoIP МЕРЕЖІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

МЕТОДОЛОГІЯ КОНТРОЛЮ І ПІДТРИМКИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ У VoIP МЕРЕЖІ

15.11.2022 23:01

[3. Технічні науки]

Автор: Коваленко Олександр Сергійович, студент, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”; Бондаренко Віктор Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”


Актуальність. Проведення попереднього аналізу і подальшого прогнозування поведінки якості в години високої інтенсивності викликів дозволяє виділити проміжки погіршення обслуговування. В кожному з вказаних проміжків за умов досягнення критичної межі одного або декількох показників запускається механізм зміни маршрутизації викликів у відповідності до визначених критеріїв. Це дає змогу уникати проблем з якістю обслуговування у випадку деградації показників якості на конкретному маршруті проходження виклику.

Мета. Дослідження динаміки поведінки показників якості для контролю якості обслуговування у VoIP мережі.

Порівняльний аналіз. Дослідження показників якості потребує вхідних даних про використання послуг VoIP мережі клієнтами. Для постачальників послуг VoIP зв’язку такими даними є інформація про дзвінки у вигляді детального запису дзвінка (Call Detail Record – CDR). CDR збираються на регулярній основі для обробки, в ньому міститься інформація про використання і продуктивність роботи телефонії. Сервіс CDR документує різні атрибути виклику, здійсненого через телефонну систему (обсяг всіх дзвінків; дата і час дзвінка; тривалість дзвінка; причина завершення; вхідний або вихідний) [1]. Спеціалізоване апаратне та програмне забезпечення VoIP мережі забезпечує формування CDR.

З отриманих даних CDR можливо дослідити динаміку якості наданих послуг. Стандартно постачальниками відстежуються показники ASR та ACD (і надаються разом з тарифними планами). ACD позначається також як ALOC або AVG [2]. Це загальноприйнята рекомендація від міжнародної спілки електрозв'язку [3].

Завершені дзвінки є одним із найважливіших показників продуктивності мережі, а ASR (Answer Seizure Ratio) традиційно використовується як найбільш вагомий і корисний як порівняльний показник. Це прямий показник ефективності пропонованої послуги та зазвичай виражається у відсотках:

Іншим показником, який надає корисні дані для порівняння, є середня тривалість розмови (ALOC – Average Length of Conversation або ACD  – Average Call Duration) для завершених дзвінків на різних маршрутах.  В рахунок беруться саме секунди розмови, які оплачуються. Такий принцип розрахунку враховує те, що встановлення з'єднання в VoIP ще не гарантує того, що сама розмова відбудеться, наприклад, абонент не чує відповіді і завершує виклик.Обидва показники досліджуються на часових інтервалах (наприклад щогодинно) і формують загальну картину, наприклад у вигляді графіків. На базі отриманих залежностей робиться висновок: при переході за межу (в бік зниження від рекомендованих граничних значень) – виникає індикація можливих проблем на конкретному маршруті, що може привести в подальшому до змін маршрутизації. 


Виклад змісту дослідження. Додавання до порівняльного аналізу ще одного показника підвищить рівень впевненості в тому, що погіршення якості зв'язку потребує виконання адміністративних дій. Це важливо, оскільки "дії", пов'язані зі зміною маршрутизації, і хибні спрацювання небажані. Додатковим показником є коефіцієнт ефективності мережі (Network Effectiveness Ratio  – NER), який розраховується на базі CDR [4, 5].Рис.1 Діаграма показника ефективності NER


NER призначений для виявлення здатності мережі доставляти виклики до кінця лінії в мережі і виражає співвідношення між сумою кількості захоплень в результаті або відповіді на повідомлення, або користувач зайнятий, або дзвінок немає відповіді і кількістю захоплень. Втрати відсотків, які можуть виникати, сигналізують про відхилення/недоступність терміналу. На відміну від ASR, NER виключає наслідки поведінки клієнтів і термінальної поведінки.За наявним CDR (окремих діб) стає можливим провести дослідження показників якості обслуговування, згаданих вище, і запропонувати запуск механізму втручання у заданий маршрут і його зміну. Для практичного дослідження важливим є вибір часового проміжку впродовж доби – найбільша інтенсивність викликів за проміжок часу, а саме робочий час. Нижче наведені результати досліджень однієї з діб.Висновок. У проведеному дослідженні бачимо – в ASR критичний мінімум о 19:00 (все біля 60% і вище, тому маємо високий рівень ефективних спроб виклику). У ACD є 2 мінімуми: в 10:00 (так як і NER) і о 17:00 (NER тут починає свій спад), після 19:00 спостерігається спад (на NER це теж помітно). 19:00 можна розглядати як критичний момент для певного рівня обслуговування, оскільки ASR < 60%, ACD має тенденцію до зниження, а NER має мінімум, хоча потім він і зростає. Важливо не пропустити саме момент. Індикатором цього є вага ASR, ACD плюс мінімум додаткового показника NER. Пропустити момент погіршення показників – це втратити рівень якості, за який сплачують клієнти. 


Література


1. Call Detail Record [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://roicallcentersolutions.com/glossary/call-detail-record/


2. InPhonex Telecom [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://partners.varphonex.com/solutions/telecom-wholesalers.php


3. Рекомендація МСЕ-Т E.437 SERIES E: OVERALL NETWORK OPERATION, TELEPHONE SERVICE, SERVICE OPERATION AND HUMAN FACTORS. Quality of service, network management and traffic engineering – Network management – Checking the quality of international telephone service. Женева, 1999. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-E.437-199905-I!!PDF-E&type=items


4. Рекомендація МСЕ-Т E.425 SERIES E: OVERALL NETWORK OPERATION, TELEPHONE SERVICE, SERVICE OPERATION AND HUMAN FACTORS. Quality of service, network management and traffic engineering – Network management – Checking the quality of international telephone service. Internal automatic observations. Женева, 1998. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-E.425-200203-I!!PDF-E&type=items


5. Рекомендація МСЕ-Т E.411 SERIES E: OVERALL NETWORK OPERATION, TELEPHONE SERVICE, SERVICE OPERATION AND HUMAN FACTORS. Quality of service, network management and traffic engineering – Network management – International network management. Женева, 2000. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-E.411-200003-I!!PDF-E&type=items

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення