BADANIE WPŁYWU SKŁADU PALIW STAŁYCH NA ILOŚCIOWE CHARAKTERYSTYKI EMISJI METALI CIĘŻKICH - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

BADANIE WPŁYWU SKŁADU PALIW STAŁYCH NA ILOŚCIOWE CHARAKTERYSTYKI EMISJI METALI CIĘŻKICH

15.11.2022 12:15

[3. Технічні науки]

Автор: Tetyana Viktorivna Sheleshei, kandydat nauk technicznych, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kijowski Instytut Politechniczny”, Kijów; Inna Stanislavivna Bednarska, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kijów; Alina Wasiliewna Kutsa, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kijów


Z roku na rok na świecie przybywa ludzi, którzy troszczą się o stan ekologiczny naszej planety. Pracują nad tym, aby ludzie we wszystkich branżach zwracali większą uwagę na zrównoważoną produkcję w celu zmniejszenia szkód wyrządzanych naszej planecie. Jest to szczególnie dotkliwe w sektorze energetycznym. Branża ta jest jedną z najbardziej szkodliwych pod względem wpływu na środowisko naturalne na świecie. Jednak współczesnego świata nie można sobie wyobrazić bez elektryczności. Energia elektryczna towarzyszy ludziom wszędzie: w życiu codziennym, w szkole, w pracy, a nawet na wakacjach. Do pozyskania tego ważnego elementu współczesnego życia wykorzystywane są różne źródła, takie jak: elektrownie cieplne, elektrownie jądrowe, elektrownie wodne oraz odnawialne źródła energii. Znaczący procent wytwarzanej energii elektrycznej przypada na elektrownie cieplne. Paliwem dla elektrociepłowni jest węgiel kamienny różnego rodzaju, gaz ziemny oraz olej opałowy. Większość TPP działa na węglu. 

Wykorzystanie węgla jako paliwa ma negatywne konsekwencje dla środowiska. Wszystkie rodzaje węgla zawierają szereg metali ciężkich, które podczas spalania są uwalniane do atmosfery w postaci lotnych substancji. Dlatego codziennie do naszej atmosfery dostaje się wiele metali ciężkich i szkodliwych pierwiastków. Zawartość masową metali ciężkich w paliwie określa się na podstawie analizy elementarnej paliwa spalonego w elektrowni. Do metali ciężkich, których związki są najbardziej szkodliwe dla środowiska, należą: arsen (As), kadm (Cd), chrom (Cr), miedź (Cu), rtęć (Hg), nikiel (Ni), ołów (Pb ), selen (Se). ), cynk (Zn).

Wyżej wymienione metale i ich związki są bardzo niebezpieczne dla ludzi i przyrody. Pierwiastki te mają tendencję do gromadzenia się w żywych organizmach.

Jeśli sytuacja z zanieczyszczeniami nie zostanie objęta ścisłą kontrolą, z każdym rokiem będzie się tylko pogarszać. Zaczną wymierać całe gatunki zwierząt i roślin, coraz więcej ludzi będzie chorować i rodzić się z patologiami i mutacjami. Dlatego konieczne jest zbadanie i określenie rodzaju węgla, podczas spalania którego następuje najmniejsza emisja powyższych metali ciężkich do środowiska. Zawartość metali ciężkich zвм w węglu energetycznym przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. 

Zawartość metali ciężkich zвм w węglu energetycznym, mg/kg 

Wielkość emisji metali ciężkich zależy od zawartości tych metali w paliwie energetycznym. Jak wynika z tabeli 1, każde z paliw różni się jedynie zawartością rtęci i ołowiu. Dlatego warto zwrócić uwagę na te dwa elementy.


W trakcie badań obliczono emisję metali ciężkich zgodnie z [1]. Do obliczeń wzięto pod uwagę rodzaje paliw stałych, które są najczęściej stosowane na Ukrainie w elektrowniach cieplnych (tabela 1).


Podczas spalania węgla wskaźnik emisji metali ciężkich kв.м , g/GJ, jest specyficzny i określa się go wzoremgdzie c в.м - to zawartość masowa metalu ciężkiego w paliwie, mg/kg; Q ri- to dolna wartość opałowa paliwa, MJ/kg; a вин- to frakcja popiołu, która opuszcza kocioł w postaci popiołu lotnego; f зб- to współczynnik wzbogacenia w metal ciężki;  ηзу- to sprawność instalacji do zbierania popiołu; f г- to frakcja metalu ciężkiego, która wychodzi w postaci gazowej; ηгзу- to sprawność wychwytywania gazowej frakcji metalu ciężkiego w instalacji do zbierania popiołu.


Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 2.


Tabela 2. Wyniki obliczeń          Rozwój autora


Jak wynika z tabeli 2, największa emisja rtęci występuje z antracytu, a najmniejsza z gazu donieckiego. Niską emisję mają również następujące rodzaje węgla: Donieck długopłomienny, Lwów-Wołyń, Aleksandria brązowy. A wskaźnik emisji ołowiu jest najniższy przy spalaniu brązu Oleksandrija i gazu Doniecka, najwyższy - przy spalaniu antracytu. Również niewielkie wskaźniki obserwuje się przy spalaniu donieckiego węgla długopłomieniowego i lwowsko-wołyńskiego.


Literatura:


1. GCD 34.02.305-2002. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery z elektrowni. Metodyka oznaczania. Kijów, 2002.


2. Merenher, P., Sheleshey, T., Maliovanyi, Y., Piatachuk, V. i Bednarska, I. (2020). Perspektywy zastosowania bloków gazowych i paliwowych w redukcji emisji metali ciężkich. SWorldJournal, (05-01), 29-32.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення