ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИВУЧОСТІ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИВУЧОСТІ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

14.11.2022 09:05

[3. Технічні науки]

Автор: Мураховська Олена Анатоліївна, старший викладач, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків, Україна


Забезпечення необхідного, досить високого рівня безпеки польотів, насамперед, надійності та експлуатаційної живучості проектованого літального апарату (ЛА), як пілотованого, так і безпілотного — одне з основних завдань створення авіаційної техніки (АТ) як цивільного, так і військового призначення. Практично будь-який процес розробки інтелектуальної продукції здійснюється в умовах сукупності невизначеностей, що супроводжують вирішення проблеми. Особливості процесу проектування ЛА військового призначення визначають комплекси невизначеностей. Особливості інформаційного забезпечення вибору методів дослідження показано на рисунку 1. Наявність невизначеностей необхідно враховувати при виборі методів дослідження проблем живучості [1] створюваної АТ:

1. Розробка заходів щодо забезпечення необхідного рівня живучості здійснюється в темпі, що випереджає розробку аеродинамічної конфігурації, конструкції та бортових систем створюваного ЛА, а також комплектуючих. Тому роботи неминуче ведуться в умовах недостатньої інформації.

2. Відомості про використовувану можливими противниками техніку, звісно, ще обмежені і неповні. 

3. Від розробників нового військового літака потребують забезпечити його ефективність, зокрема виживання, на 30-35 років уперед. Природно, розв'язання цього завдання характеризується дуже високим рівнем невизначеності.

3а. Ефективне вирішення охарактеризованої у попередньому пункті групи невизначеностей можливе шляхом більш менш глибокої модернізації авіаційної техніки. При цьому необхідне оперативне проведення комплексу багатопараметричних досліджень щодо визначення рівня виживання, причому дослідження ці здійснюються для цілого ряду альтернативних варіантів модернізації АТ, з яких тільки один або кілька найефективніших будуть реалізовані в металі.

Рисунок 1. Класифікація особливостей інформаційного забезпечення вибору методу дослідження виживання ЛА4. Численні та важко передбачувані невизначеності пов'язані, з можливістю надходження на озброєння противника принципово нових систем ураження ЛА.


5. Симетрична група невизначеностей пов'язана з можливістю розробки нових власних засобів ураження ЛА. Проектувальники повинні враховувати можливість такої модернізації створюваного ними ЛА.


6. Зазвичай після 10 15 років після початку розробки літака дозволяється експорт цього літака або його модифікацій. Це привабливо з фінансової точки зору, але водночас означає цілий комплекс невизначеностей, пов'язаних з експлуатацією літака в природно-кліматичних умовах регіонів, які на момент проектування АТ невідомі.


7. Істотні невизначеності пов'язані з «людським фактором», наявністю в авіаційному комплексі, насамперед, льотного складу, а також операторів наземних засобів наведення та навігації, метеослужби тощо. При проведенні досліджень виживання та ефективності авіаційного комплексу необхідно враховувати можливість їх помилок, стомлюваність екіпажу, а також можливість недостатньої кваліфікації. 


Задачі прийняття рішень в умовах невизначеності [2] вирішуються з використанням апарату теорії нечітких множин, багатокритеріального аналізу та експертних оцінок. Проведений аналіз існуючих невизначеностей, дозволяє сформувати критеріальну базу для ранжування можливих методів експериментального та розрахунково-теоретичного дослідження. Значущість окремих вимог, а також критеріїв вибору методів дослідження, виражається ваговими коефіцієнтами та істотно залежать від конкретних умов проведення досліджень і від сукупності невизначеностей, що мають місце в конкретному випадку.Наведені в [3] результати розрахунків показують, що мінімальна кількість експериментів при дослідженні проблем, пов'язаних з динамікою польоту, становить 180 тисяч, а нормальне, досить повне дослідження вимагає отримання даних про 26 мільйонів варіантів пошкоджень та умов їх отримання. Таким чином, невизначеності призводять до надзвичайно високого ступню багатоваріантності проведених досліджень.


Література:

1. Рыженко, А.И. Живучесть авиационных силовых установок : учебник для студентов высших учебных заведений (направление "Авиация и космонавтика") / А.И. Рыженко, В.С. Кривцов. — Х.: Нац. аэрокосм. ун т "Харьк. авиац. ин т", 2004. — 659 с.

2. Демидова, Л.А. Принятие решений в условиях неопределенности [Текст] / Л.А. Демидова, В.В. Кираковский, А.Н. Пылькин. – М.: Горячая линия – Телеком, 2012. — 288 с.

3. Вознюк С. Н. Фактор многовариантности при выборе метода исследования проблем выживаемости в условиях неопределенностей проектирования самолетов военного назначения / С. Н. Вознюк, Л. И. Курпа, Е. А. Мураховская, А. И. Рыженко // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 4(72). – Х., 2012. – С.21-30.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення