АВТОМАТ КЕРУВАННЯ ПНЕВМАТИЧНИМ ПРИВОДОМ НА БАЗІ ПРОМИСЛОВОГО КОНТРОЛЕРА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

АВТОМАТ КЕРУВАННЯ ПНЕВМАТИЧНИМ ПРИВОДОМ НА БАЗІ ПРОМИСЛОВОГО КОНТРОЛЕРА

01.11.2022 11:59

[3. Технічні науки]

Автор: Лобанова Тетяна Яківна, студентка 6 курсу, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків; Бєлявський Олександр Вадимович, ст. викладач кафедри теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», ХарківРобота присвячена актуальній проблематиці проектування систем керування промисловим обладнанням  на сучасній елементній основі, зокрема, промислових логічних контролерах (ПЛК).

Завдання передбачає розробку  оптимальної за співвідношенням  надійність/ціна системи керування пневматичним приводом промислового робота (ПР), що оснащений моностабільними електропневматичними клапанами на базі ПЛК мовою функціональних блокових діаграм (FBD) за стандартом МЕК  61131-3 [1]. 

Алгоритм керування, що наведений на рис. 1, передбачає позиційне керування за кінцевою координатою  виконавчого органа та його поведінкою у часі. На графі: А0, А1 – команди роботу; SQF, SQB – сенсори кінцевого положення робочого органа робота; Y, !Y – сигнали керування пневматичними клапанами; Ton – сигнал спрацювання таймера;  Z – сигнал аварії привода. 


Рисунок 1 – Граф алгоритма роботи автомата керування приводом ПР 

На рис. 2 наведено функціональну схему автомата керування, що розроблена мовою FBD у середовищі OWEN Logic [2].Рисунок 2 – Функціональна схема автомата керування приводом ПР

На схемі: I1 – вхід датчика вихідного положення; I2 – вхід датчика крайнього переднього положення; I3 – вхід команди переміщення у вихідне положення; I4 – вхід команди переміщення у крайнє переднє положення; I5 - вхід сигналу скидання тригерної системи у вихідний стан; Q1-вихід сигналу на виконавчий орган; Q2-вихід протифазного сигналу керування; Q3-вихід сигналу аварії приводу (не спрацювання за координатою та за часом); RS1-тригер фактичного стану виконавчого механізму; RS2 – тригер пам'яті команди; RS3 – тригер пам'яті аварійного стану.

Елемент «ХОR» – пристрій порівняння заданого положення з фактичним (сигнал похибки за положенням). Сигнал похибки збуджує таймер TON1 (затримка фронтом) і запускає його на час виконання операції переміщення. Якщо таймер спрацює раніше, ніж зникне сигнал похибки (збудження таймеру), то на його виході буде сформований сигнал увімкнення тригера аварії RS3. Якщо ж сигнал розбіжності за положенням зникне раніше зазначеного інтервалу, таймер вимкнеться по входу «I» і тригер аварії не ввімкнеться. Для вимкнення сигналу аварії Q3 (повернення тригера аварії у вихідний стан) передбачено вхід I5 – скидання сигналу аварії, який також повертає у вихідний стан тригер надання команди.

У ході роботи розроблена оптимальна функціональна схема асинхронного автомата керування рухом пневматичного привода промислового обладнання за координатою та часом на базі ПЛК мовою FBD.  Проведена оптимізація конструкції за параметром надійності. Схема може бути використана як макровизначення програмного забезпечення керування незалежною координатою промислового обладнання при проектуванні складної багатокоординатної системи.

Список використаної літератури

1. Технічні засоби автоматизації (Частина 2) / М.В. Лукінюк, В.П. Лисенко, В.Є. Лукін, А.М. Гладкий, С.А. Шворов, А.А. Руденський, А.А. Заверткін. ̶ Ніжин.: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. ̶  455 с

2. https://owen.ua 
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення