ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

23.09.2022 20:56

[2. Економічні науки]

Автор: Рибіна Лариса Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Корольов Андрій Владиславович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми


Стабільний розвиток сільськогосподарського підприємства, як і будь-якого іншого суб’єкта господарювання, залежить від того, наскільки вони захищені від впливу зовнішніх та внутрішніх загроз. Наслідки глобальної економічної чи фінансової кризи, нестабільності цін на енергоносії, мінливість чинного законодавства тощо мають негативний вплив на фінансовий стан і можуть за умови відсутності на підприємстві розробленого комплексу заходів захисту призвести до незворотних наслідків, навіть до банкрутства.  

Зовнішні загрози не залежать від діяльності підприємства, вони належать до факторів ризику зовнішнього середовища. Підприємство не має можливості ліквідувати загрозу, але може і повинно розробляти механізми захисту, які б дозволили мінімізувати негативні наслідки для фінансового стану. Внутрішні загрози пов’язані із діяльністю самого підприємства і можуть бути відкориговані і попереджені на відміну від зовнішніх. Із практичного досвіду можна сказати, що внутрішні загрози в основному викликаються навмисними або випадковими помилками фінансового менеджменту підприємства. 

Оцінка особливостей сільського господарства, визначення вразливості цієї галузі дозволяє сформувати перелік основних потенційних загроз, які можна згрупувати за певними блоками. По-перше, це фінансовий потенціал. Серед потенційних загроз для фінансової безпеки сільськогосподарського підприємства можна назвати відсутність фінансової стійкості, низьку платоспроможність, зростання заборгованості та низький рівень рентабельності. Вирішення проблеми фінансової нестійкості можливе в деякій мірі з боку держави. Наприклад, стабільне бюджетне фінансування, пільгове кредитування, реструктуризація заборгованостей та надання страхових послуг на спеціальних умовах з метою убезпечити агробізнес від нестабільної ситуації з цінами та зайнятістю в галузі. 

По-друге, - це виробничий потенціал. До загроз цього блоку слід віднести недостатнє забезпечення сировиною та обладнанням, зношення виробничих засобів, втрату виробничої потужності, залежність від імпорту комплектуючих. Реалізація заходів, спрямованих на підтримку процесу відтворення, дозволить зменшити дію дестабілізуючих загроз. 

В- третіх, - це ресурсний потенціал. Серед загроз ресурсного блоку слід виділити зменшення площ із необхідною інфраструктурою, недоцільне користування ресурсами, довгий цикл відтворення та сезонність. З метою запобігання руйнуванню родючих ґрунтів необхідно комплексно підходити до усунення ресурсних загроз. Це можна зробити шляхом відмови від екстенсивного способу господарювання та переходу на інтенсивне господарювання. В даний час існує безліч технологій, здатних знизити вплив природно-кліматичних факторів, допомогти відійти від сезонної залежності та тим самим підвищити ефективність виробничої діяльності, скоротити значущість впливу ресурсних загроз.

В-четвертих, - це інноваційний потенціал. В інноваційному блоці слід зазначити такі загрози: технологічне відставання, відсутність достатньої кількості наукових досліджень та їхнє погане фінансування, складність залучення інвестицій в інновації. Технологічний розвиток пов'язаний зі збільшенням фінансування та зростання інвестиційної привабливості сільського господарства. 

Системний аналіз факторів, що впливають на фінансову безпеку суб'єктів аграрного сектора в системі національної економіки, дає можливість провести оцінку її поточного рівня, виявити головні проблеми та сформулювати комплексні заходи щодо усунення негативних наслідків загроз.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення