ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

24.09.2022 18:52

[2. Економічні науки]

Автор: Перевозова І.В., доктор економічних наук, професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Обельницька Х. В., кандидат економічних наук, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Корнійчук О.А., магістр спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ


Розвиток підприємництва в Україні як у соціальному, так і в економічному аспектах повністю залежать від зовнішньоекономічних обставин. Неабиякий вплив на функціонування економіки України має стрімкий ріст науково-технічного прогресу, впровадження новітніх технологій, електронних розрахунків та військових дій, які ведуться з боку російського агресора. Всі ці фактори впливають на економічну безпеку підприємств незалежно від того, якої вони форми власності. Кожне підприємство повинне самостійно вирішувати питання, пов’язані із захистом своїх активів, фінансів, людського капіталу, інформаційних ресурсів тощо. Будь-яка організація в умовах ринкової економіки вирішує питання по локалізації та усуненню ризиків і загроз, що можуть призвести до небезпеки та банкрутства.

Актуальність тематики щодо формування системи економічної безпеки підприємства в тому, що в умовах невизначеності ринкового середовища суб’єкти господарювання все більше піддаються впливу негативних факторів, ризикують та змушені шукати найбільш оптимальні шляхи захисту власної справи, усунення недоліків та формування такої економічної безпеки свого бізнесу, яка дозволить фірмі розвиватися, відтворюватися та отримувати прибутки, чи стабілізувати свій стан під час військових дій.

Метою даного дослідження є актуалізація щодо формування системи економічної безпеки підприємства в умовах війни. В сучасній науковій літературі приділяється багато уваги проблемам підприємств та зміцнення економічної безпеки суб’єктів господарювання. Усі опрацьовані дослідження підкріплені сучасною науковою думкою вчених, зокрема О. Коробчинського [1],  Є. Овчаренка [2],  З. Якубовського [3] та багатьох інших. Вивченість даного питання все ж мінімальна, адже незважаючи на численні науково обґрунтовані дослідження великої кількості вчених, в яких представлено теоретико-методичну і практичну базу впровадження та функціонування елементів економічної безпеки на підприємстві, залишаються ще невирішеними питання побудови дієвої системи економічної безпеки підприємства, а особливо за умов військових дій на території країни. 

Зазначимо: економічна безпека підприємств є надзвичайно актуальним завданням сучасності, вирішення якого залежить від ґрунтовного вивчення існуючої наукової методології дослідження даного питання та відповідного його використання. Подальший аналіз та систематизація існуючих концепцій побудови системи економічної безпеки підприємства та врахування тенденцій актуального бізнес-оточення за умов війни, дозволить запропонувати адаптаційно-ситуаційний підхід для методологічної основи створення стратегії з використанням інструментів стабілізації фінансово-господарського стану підприємства в умовах військових дій в країні. Даний підхід передбачає використання ситуаційного управління для своєчасної адаптації підприємства до нестабільних факторів економічного середовища та нейтралізації або мінімізації загроз. Це дозволить забезпечити належний рівень економічної безпеки підприємства в конкретному періоді часу та його стійке функціонування в умовах невизначеності. 

Література:

1. Коробчинський О. Л. Методика формування системи економічної безпеки підприємства / Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 4(94). – С. 41–45.

2. Овчаренко Є.І. Система економічної безпеки підприємства: формування та цілепокладання: [монографія]. – Лисичанськ: «ПромЕнерго», 2015. – 483 с.

3. Якубовський З. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА http://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj/article/viewFile/158/168Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення