РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛЯННЯ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛЯННЯ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

24.09.2022 18:29

[2. Економічні науки]

Автор: Сторожук Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Державний податковий університет, м. Ірпінь


Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» передбачено складання звіту про управління. Згідно Закону звіт про управління - це документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності [1]. Цей звіт зобов'язані складати і подавати  великі підприємства. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію. Мікропідприємства та малі підприємства звільняються від подання звіту про управління. 

В міжнародній практиці, зокрема у міжнародних документах подібний за призначенням і змістом  звіт має назву Звіт керівництва або

Звіт вищого управлінського персоналу - у Директиві 2013/34/ЄС або Коментарі керівництва - у МСФЗ [2]. В Канаді та США цей документ носить назву «Звіт керівництва та аналіз», у Великій Британії його називають – «Оцінка діяльності та фінансовий огляд», у Німеччині - Звіт управління. В зарубіжних країнах аналогічний звіт може бути під назвою «Огляд операційних і фінансових показників», «Діловий огляд» чи «Звіт керівництва» і є обов’язковим для суб’єктів господарювання, які є прямими учасниками ринку капіталу» [3, с. 3]. Враховуючи зміст звіту, актуальним питанням є зв’язок звіту про управління  із сучасною парадигмою менеджменту та визначення його ролі і значення в покращенні здатності користувачами приймати ефективні управлінські рішення. Сьогодні навіть повний комплект фінансової звітності не надає користувачам повної інформації та розуміння стану справ і результатів діяльності підприємства, а тим більше, перспектив його розвитку. Цього можна досягнути саме через наведення фінансової інформації, яка не регулюється стандартами обліку і звітності, та нефінансової інформації, яка і може бути представлена в Примітках до річної фінансової звітності та у Звіті про управління. Але як і Примітки до річної фінансової звітності вже багато років недооцінені, так і наповнення Звіту про управління часто нехтується як укладачами звітності, так і різного роду користувачами. 

Згідно з Положенням з практики «Коментар керівництва», виданого Радою з МСБО,  такий звіт є звітом описового характеру, який значно доповнює фінансову звітність суб’єкта господарювання та забезпечує контекст в якому слід трактувати і оцінювати фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів підприємства, що звітує. Крім того, цей звіт надає керівництву можливість пояснити свої цілі та стратегії для їх досягнення [4]. Враховуючи наявність у звіті нефінансової інформації, інформації про людський капітал суб’єктів господарювання та можливість висвітлення ризиків недосягнення цілей і завдань та інформації про майбутні плани, прогнози та стратегію підприємства, його аналітичні можливості є на багато більшими та ширшими, на відмінну від річного фінансового звіту підприємств. Відповідно роль та значення Звіту про управління в сучасних умовах господарювання в Україні, тим більше в умовах війни, значно зростає і має бути використана різного роду користувачами як зовнішніми, так і внутрішніми в повній мірі для забезпечення прийняття ефективних економічних рішень. 

Література

1. Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text.

2. Директива 2013/34/ЄС Європейського Парламенту і Ради про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність і пов'язані з ними звіти певних типів компаній. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU13169.

3. Озеран А. Звіт керівництва VS звіт про управління: проблеми відповідності Закону про бухгалтерський облік та світової практики. Бухгалтерський облік і аудит, 2017. №10-11 С. 2-12. URL: https://zakon.help/files/article/9627/Звіт керівництва vs звіт про управління.pdf.

4. IFRS Practice Statement Management Commentary URL: http://www.ifrs.org.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення