АУТСОРСІНГ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРУВАННЯ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

АУТСОРСІНГ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРУВАННЯ

19.09.2022 21:17

[2. Економічні науки]

Автор: Міга Володимира Казимирівна, кандидат економічних наук, Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»»


За останні роки набув великої швидкості розвиток бізнесу, який йде найчастіше в практичної площині. На жаль, теорія бізнесу потребує активного розвитку, узагальнення, прогнозування, насичення рахунковим апаратом.

Насамперед, дуже рідкий серед менеджерів термін «аутсорсінг»[1] потребує допоміжного пояснення. Аутсорсінг - це залучення зовнішніх приватних якостей до забезпечення допоміжної діяльності будь-якого економічного суб'єкту.

На етапі поточних років завершено, в основному, розвиток торгівлі продуктами харчування, товарами культурно-побутового та господарського вжитку. Маємо значну мережу різноманітних магазинів, розвинена мережа банків. Галузь в цілому прибуткова. Але кожний менеджер зацікавлений в більшому. Серед новітніх інтересів менеджерів - це ріст авторитета установи, залучення постійних та крупних покупців, можливість впливу на громадську думку. Якщо йдеться про внутрішні фактори, то аналіз впливу треба починати з вимоги до організаційної культури, з якої й починається робота менеджера.

Якщо мова йде про культуру менеджерів, то слід визначити особливо культуру взаємовідносин продавця з покупцем. Питання дуже важливе, тому що організаційна культура найчастіше випереджає персональну культуру продавця. В свою чергу його культура впливає на покупця, и культура покупця також впливає на продавця. Якщо їх культурні відносини співпадають, то слід очікувати продажу, чи моментально, чи через деякий час. Але, насамперед, слід вирішити якими є сучасні годинні умови до культури взагалі. Згідно з [2]такими є характерні риси поведінки та проява агресивності. Для вирішення цих вимог потрібен з боку менеджера миттєвий аналіз ситуації, який він може зробити якщо володіє теорією питань бізнес- культури. Насамперед треба знати, до якого типу культури належать діючі особи. Аналіз показав, що як культура продавця, так і культура покупця може мати 6 типів :

Таблиця 1

Типи культури продавця та покупця

З таблиці 1 бачимо, що II та VI типи культури продавця та покупця однакові. Що стосується І, III, IV та V типів, то вони доволі різні. Тому перед менеджером стоїть задача в процесі торгу знівелювати різницю культур обох сторін, та створити умови до здійснення покупки. Безумовно, це має бути вивчено в процесі тренінгів по підвищенню фаху, а також у результаті виховної роботи. Тому й треба наполегливо шукати нове в підвищені особистої культури насамперед менеджера, а потім – й співробітника. Основне це:

- активне використання наявних можливостей;

- перебудова тактики та процесу торгу взагалі;

- чіткого визначення функцій;

- прогнозування поведінки особистості;

- забезпечення швидкого усунення недоліків;

- удосконалення бізнесу (обладнання, асортименту, ціни, інтер’єру, комфортності);

- підвищення життєвого рівня менеджерів та його співробітників;

Насамперед, треба визначитися що слід розуміти під терміном „бізнес

- культура”. Аналогічно з [2], бізнес - культура - це складна система різноманітних якостей, куди входять моральні риси, освіта, духовні потреби, зовнішній вигляд, стриманість, професійна здатність, уміння правильно поводитись. Між тим вивчення бізнес -культури -це гостра соціальна проблема тому, що в бізнесі зайнята значна частина населення.

Щоб скоординувати різні організаційні культури треба використати табл.2.

Таблиця 2

Умови координації бізнес – культур


Перелік негативних рис менеджера допомагає управлінцю критично оцінити себе у нестандартній ситуації. Влада менеджера обмежена, але може бути отримана шляхом співробітництва з співробітниками. Маючи власні повноваження менеджер повинен задовольняти як свої особисті, так і потреби своїх підлеглих тому менеджер повинен вміти оцінювати виробничі ситуації і з точки зору етики, і з точки зору управлінських завдань. Ось чому менеджер повинен бути приємним для своїх підлеглих як особистість з високим інтелектом, як людина здібна синхронізувати можливості та здібності особистості з виробничими завданнями. 

Стимулювання збуту [3] - це головна мета в аутсорсінгу культури робітників торгівлі. Однак, останнє потребує особливої уваги збоку теоретиків бізнесу.

Можна зробити декілька висновків, стосовно аутсорсінгу культури бізнесу, а саме :

1. Привабливість менеджера більше впливає на реалізацію;

2. Вартість товару не завжди має головну роль;

3. В продажі товарів господарського та культурного призначення , потреба в придбанні повинна бути посилена іншими факторами;

4. Привабливість продавця особливо важна при великих цінах на товар;

5. Менеджер може продати товар за більшу вартість, ніж рядовий продавець.

Отже, аутсорінг націлює менеджерів більш критично оцінювати поведінку й пам’ятати, що продавців та покупців розрізняє не тільки характери, а ще й освіта, громадське положення, вік, настрій. Це дозволяє запобігти розбіжностей між наукою та практикою.

Література:

1. Виходець О.М. Про організаційну культуру управління // Економіка : проблеми теорії та практики :Дніпропетровськ, - ДНДУ, - 2007, - вип..229. – том 11, с.555- 561.

2. Виходець О.М. Аутсорсінг культури менеджерів з продажу // Вісник  Львівської фінансової академії, 2007, № 12. - С. 68 - 73.

3. Захарчин Г.М. Оцінка ефективності організаційної культури підприємства / Г.М. Захарчин, Н.В. Смолінська // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола. Серія “Економічні науки “. - 2007. - № 1. - С. 275-285.
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення