АНАЛІЗ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

АНАЛІЗ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ

08.06.2022 11:50

[2. Економічні науки]

Автор: Курішко Катерина Андріївна, здобувачка вищої освіти групи ЕП 18-1, Донбаська державна машинобудівна академія


Одним з найбільш ефективних способів державного регулювання в сфері організації оплати праці є встановлення певного мінімального розміру місячної заробітної плати, гарантованого державою.

Надалі на рис. 1, розглянуто динаміку розмірів мінімальної заробітної плати в Україні за період 2003-2022 рр.

Надалі, на рис. 1  представлено динаміку розміру мінімальної заробітної плати в Україні за період 2003-2022 рр.

Рисунок 1 – Динаміка розміру мінімальної заробітної плати в Україні за період 2003-2022 рр.

Побудовано на основі [1]

Розглядаючи рис. 1, можна зазначити, що мінімальна заробітна плата в Україні має чітку тенденцію до щорічного зростання, окрім періоду 01.01.2014 – 01.01.2015, коли мінімальна заробітна плата була сталою та складала 1218 грн.

Так, з січня 2003 року по січень 2022 року мінімальна заробітна плата поступово збільшувалася, проте не дуже значними темпами. Так найбільший стрибок (абсолютна зміна значення) відбувся в період  2016 – 2017 років, коли заробітна плата була на рівні 1378 грн., а згодом підвищилася у 2,3 рази та склала 3200 грн.  Найменша показникова зміна, за виключенням вже зазначеного періоду 2014 – 2015 рр., відбулася у період з 2003 – 2004 рр. та у абсолютному вираженні склала лише 20 грн., 185 грн. та 205 грн., відповідно. 

Багато в чому, мінімальна заробітна плата залежить від прожиткового мінімуму. Прожитковим мінімумом прийнято називати грошову виплату, основою формування якої є вартість споживчого кошика. Споживчий кошик включає певний набір продуктів харчування, непродовольчий сегмент споживання у вигляді продуктів та послуг, які повинні забезпечити задовільний рівень життєдіяльності людини.

Так наприклад, спираючись на статистичні дані, які описують прожитковий мінімум українців[2], можна відзначити, що включно до 2009 року, населення нашої держави, яке отримувало мінімальну заробітну плату, знаходилися за межею бідності, та фактично виживали, оскільки вона була нижча за прожитковий мінімум. Для порівняння мінімальна заробітна плата в Україні на 01.01.2003 становила 185 грн., коли прожитковий рівень в країні був – 342 грн. 

З 2010 року мінімальна заробітна плата перевищує прожитковий мінімум в Україні, 869 грн. та 825 грн., відповідно. В період з 2014 по 2015 роки, відрив між мінімальною заробітною платою та прожитковим мінімумом був зовсім незначним та склав 1%, коли вже як у 2017 році цей показник склав 2 відсоткових пункти. У січні 2022 році прожитковий мінімум українців – 2393 грн., а мінімальна заробітна плата – 6500 грн. 

Проаналізувавши абсолютну зміну показника мінімальна заробітна плата в Україні за період 2003 – 2022 рік, можна зробити висновок, що щорічно даний показник, перераховується та збільшується. Абсолютну зміну величини мінімальної заробітної плати можна розцінювати, як позитивну тенденцію. Також слід зазначити, що починаючи від 2010 року включно, держаний апарат України забезпечує працівників мінімальною заробітною платою, яка є вищою за прожитковий мінімум. Але, сьогодні мінімальна заробітна плата не може повністю виконувати свої функції через доволі низький її рівень, тому що потреби людини включають не тільки мінімальні фізіологічні та соціальні блага. 

Література

1. Мінімальна заробітна плата в Україні. URL: https://index.minfin.com.ua/labour/salary/min/ (дата звернення: 10.03.2022)

2. Прожитковий мінімум в Україні 2022. URL: https://index.minfin.com.ua/labour/wagemin/ (дата звернення: 11.03.2022)

_____________________

Науковий керівник: Смирнова І.І., кандидат економічних наук,  доцент кафедри економіки підприємства, Донбаська державна машинобудівна академія
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення