ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА СТРАТЕГІЇ ЇХ ВИРІШЕННЯ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА СТРАТЕГІЇ ЇХ ВИРІШЕННЯ

31.05.2022 23:32

[2. Економічні науки]

Автор: Микиша Анна Дмитрівна, студентка, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна


Сьогодні конфлікт охоплює багато сфер діяльності людини, тому конфлікти та конфліктні ситуації, які можуть виникати всередині організації не є винятком чи випадковістю. Зараз не одна організація не в змозі повністю убезпечити себе від створення конфліктних ситуацій, навіть у вже давно сформованому колективі. Найчастіше конфлікти виникають з причин значних відмінностей між людьми. Цими відмінностями можуть слугувати: вік, стать, освіта, професійний та життєвий досвід, завдання, цілі, бачення на проблему, особисті якості (характер), інтереси. Внаслідок зазначених відмінностей збільшується ймовірність появи конфліктів та конфліктних ситуацій.

Конфлікт може виникнути там, де є два або більше суб’єктів, які усвідомлюють розбіжності інтересів та активно протидіють один одному. Конфліктна ситуація є об’єктивною основою конфлікту, яка фіксує виникнення реальної суперечності в потребах та інтересах сторін. Але вона, ще не є конфліктом, бо існуюча суперечність певний час може не усвідомлюватися учасниками. Конфліктна ситуація є умовою виникнення конфлікту, в основному вона може перейти у конфлікт лише за умови порушення інтересів учасників [2].

Проблема знаходження причин виникнення та розвитку конфліктів є головною в пошуку шляхів їх запобігання та завершення. Тому потрібно знати не лише, що відбувається під час конфлікту, але й що лежить в основі його розгорнення. Можна розрізнити 3 типи конфліктів, а саме:

1. Конфлікт цілей – відбувається за умови, коли у сторін конфлікту різниться бачення на бажаний стан об’єкту в майбутньому;

2. Конфлікт пізнання – відбувається за умови, коли у сторін конфлікту різняться погляди та думки, щодо проблеми, яка виникла;

3. Емоційний конфлікт – відбувається за умови, коли у сторін конфлікту в їх міжособистісних відносин лежать різні емоції та почуття [3].

Відомо, що конфлікт проходить декілька стадій у своєму розвитку, а саме: конфліктну (передконфліктну) ситуацію, власне конфлікт та розв’язання конфлікту. Найчастіше розвиток конфліктної ситуації, можна уникнути на передконфліктній стадії.

В організаціях можуть виникати конструктивні та неконструктивні конфлікти. Конструктивні конфлікти являються навіть бажаними, бо в їх основі лежать різні погляди щодо вирішення проблем в організації, що можуть підштовхнути колектив до розвитку, нового погляду на ситуацію та досягнення нових цілей. Щодо неконструктивних конфліктів, то вони несуть в собі руйнівну функцію та є результатом розходження у поглядах, думках, інтересах, прагненнях, а іноді й наслідком корисливих цілей. Тому ці конфлікти значно послаблюють цілісність та єдність колективу, погіршують морально-психологічний настрій в організації та її ефективність в цілому.

Вже зараз фахівці розробили велику кількість рекомендацій, методів, засобів та стратегій, щодо запобігання та вирішення конфліктних ситуацій та конфліктів. Суперництво, пристосування, співробітництво, компроміс та відхід від проблеми є основними стратегіями вирішення конфліктів:

- суть суперництва полягає в тому, щоб нав’язати іншому учаснику конфлікту пріоритетне для себе рішення в ситуації;

- пристосування (поступку), можна розглядати як добровільну або вимушену відмову від відстоювання своїх позицій та їх здачу; 

- співробітництво – це найефективніша стратегія для вирішення конфліктів, що можуть виникнути. Його суть полягає в тому, щоб сторони були взаємно спрямовані на конструктивне обговорення конфліктної ситуації і сприймали одне одного не як противників, а як союзників у пошуку спільного рішення;

- компроміс – це бажання сторін закінчити конфлікт частковими поступками;

- суть відходу від проблеми (уникнення) полягає у спробі вийти з конфліктної ситуації з мінімальними витратами.

Конфліктні ситуації та конфлікти завдають сильної шкоди продуктивній взаємодії в колективі, стають причинами нестатку часу та виробничих ресурсів. Але важливо зауважити, що вчасно виявлені та вирішені конфлікти можуть стати причиною вирішення нагальних завдань. Найчастіше в організаціях виникають конфлікти, які пов’язані з дією людського фактору, тому стає важливим вміти володіти технікою управління ними та за необхідністю вирішувати конфлікти з усіма їх наслідками. 

Література

1. Зінчина, О.Б. Конфліктологія: навч. посібник [Текст] / О.Б. Зінчина. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 164 с.

2. КОНФЛІКТОЛОГІЯ URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/7479/1.pdf

3. Конфліктологія з основами психології управління URL:

https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/251784/mod_resource/content.pdf 

________________

Науковий керівник: Лісений Євген Володимирович, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва Харківського національного університету імені В.Н.КаразінаCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення