ВПЛИВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ВПЛИВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

05.05.2022 22:29

[2. Економічні науки]

Автор: Костенюк Юлія Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Сидорчук Дарія Сергіївна, здобувач вищої освіти, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця


В умовах сучасності економічна безпека підприємств мала б поставати однією із пріоритетів держави. Говорячи про сучасні економічні глобальні умови, більшість підприємств працюють в умовах невизначеності. Сьогодні політична та соціально-економічна ситуація в країні, яка є досить нестабільною, посилює ступінь ризику прийняття рішень, та й загалом функціонування підприємств.

Доречно вказано, що система економічної безпеки захищає підприємства від внутрішніх та зовнішніх загроз. Дана тема досліджувалась як вітчизняними так і іноземними вченими, зокрема: К. Селига, Л. Шваб, Ж. Жуковська, Г. Козаченко, А. Маджула, О. Мандрик та ін.

При функціонуванні підприємств в умовах ринкової економіки виникають певні загрози: можливий спад виробництва, використання недобросовісної конкуренції, недосконале законодавство, шахрайство, криміналізація бізнесу тощо. Все це виникає через невизначеність та непередбачуваність. При формуванні та вдосконаленні системи забезпечення економічної безпеки на підприємстві зростає ймовірність убезпечення держави, адже лише за рахунок чітко організованої системи економічної безпеки підприємство зможе ефективно розвиватися, сплачувати податки, створювати нові робочі місця, бути конкурентоспроможним та вносити свій внесок у розвиток галузі, підприємництва і держави загалом. 

Існують декілька станів економічної безпеки, розглядаючи які можна стверджувати про вплив дестабілізуючих чинників на економіку підприємства. Вони зумовлють шкоду матеріально-технічній базі, завдають збитків відтворенню, загрожують банкрутством тощо (табл. 2) .

Таблиця 1. Стани економічної безпеки підприємства

У ринковому середовищі існує безліч загроз. Для поліпшення ситуації необхідним постає формування системи економічної безпеки суб’єктів господарювання на основі науково-технічного та інноваційного розвитку. Слід відзначити ряд чинників, що впливають на науково-технічну активність підприємства (рис.1).


Варто зауважити, що ринкова економіка, будується на конкуренції – така динамічна система являється достатньо ризиковою. В Україні не в повній мірі розвинені правові норми, які б стовідсотково захищали інтереси підприємців, і є безліч механізмів, які або не зовсім доопрацьовані, або не вивчені взагалі.

Таблиця 2. Місце України за складовими Інноваційного індексу Bloomberg, 2018-2020 рр.


Падіння рейтингу за дослідженнями Bloomberg у 2020 році зумовлено послабленням певних позицій. Це – зниження патентної активності (36 місце проти 35 у 2019 р.). Дещо зміцнилися позиції України за оцінкою продуктивності (57 місце порівняно з 60 у 2019 р.) та частки доданої вартості виробництва у % до ВВП (57 проти 58 у 2018 р.) (табл. 2).

Рекомендаційними порадами щодо підвищення економічної безпеки підприємства на базі науково-технічного розвитку є:

- необхідність постійного удосконалення управлінських рішень та принципів відтворення інноваційної складової в діяльності підприємства; 

- сучасне технологічне переоснащення виробництва з метою підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства;

- здійснення заходів для підвищення кваліфікації персоналу, що задіяний в наукових розробках та впровадженні інновацій в діяльності підприємства.

Література

1. Яркіна Н.М. Економіка підприємства. Навч. посібник. Київ: Ліра-К. 2017. 600 с.

2. Салига К. С. Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Навч. посібник. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 2018.  234 с.

3. Писаренко Т.В., Куранда Т.К., Кваша Т.К. та ін. Стан науково-інноваційної діяльності в Україні у 2020 році: науково-аналітична записка. К.: УкрІНТЕІ. 2021. 39 с.
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення