ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ СУСПІЛЬСТВА В РЕГІОНІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ СУСПІЛЬСТВА В РЕГІОНІ

22.04.2022 19:01

[2. Економічні науки]

Автор: Мельник Маріанна Василівна, студентка Вінницького технічного фахового коледжу


Регіон існує як складна соціально-економічна система, функціонує та перебуває під впливом умов, які розглядаються в соціально-економічних науках як зовнішні фактори середовища, що значною мірою визначають можливості та перспективи подальшого розвитку [1]. 

Продуктивні сили являють собою сукупність окремих виробничих факторів продуктивних сил суспільства, що складається з безпосередньої праці людей та методів їх роботи, які використовуються ними у процесі виробництва.

Можна визначити наступні фактори розвитку продуктивних сил суспільства в регіоні:

– природно-географічне положення є фундаментальними умовами економічного та соціального розвитку регіону, що включає ресурсний потенціал регіону, паливно-енергетичне забезпечення, земельні ресурси тощо;

– рівень соціально-економічного розвитку регіону, напрямок різноманітності, рівень трудової працездатності, структуру зайнятості, що в свою чергу обумовлює відмінності між населенням регіону та рівнем їх освіти та різноманітності професії;

– тип економічного розвитку регіону та наявність інвестицій; 

– стабільний економічний розвиток; 

– розвинена матеріальна інфраструктура; 

– створення високотехнологічних підприємств із гнучким виробництвом та швидким відновленням активів та високою робочою силою, що підвищить попит на робочу силу, зменшить приховане безробіття та покращить структуру пропозиції робочої сили на регіональних ринках праці на основі регіональних економічних умов; 

– дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили на регіональних ринках праці сприяє низькій трудовій активності, що не відповідає попиту на якісну та професійну робочу силу, що надходить на ринок праці [2]. 

Сьогодні особливу увагу необхідно приділяти соціальним та екологічно-економічним факторам, які відображають взаємодію середовища та економіки, визначають динаміку змін та вимагають певних дій для адаптації. В цих умовах важливим є питання збереження та розвитку соціально-економічної привабливості регіонів в контексті мінливості екологічних, соціально-економічних процесів. 

Забезпечення сталості та стабільності регіонального розвитку є унікальним та інноваційно-важливим питанням не лише на національному, а й на регіональному рівні, що зумовлює необхідність пошуку шляхів та засобів контролю соціального, економічного та екологічного розвитку в умовах постійно мінливого середовища [3].

Продуктивні сили виступають каталізаторами сталого регіонального розвитку, адже саме завдяки їм відбуваються всі процеси, що мають вплив на економічну ситуацію та ефективність діяльності регіону. Сталий регіональний розвиток – це економічне зростання не тільки певної території, а й усієї країни в цілому. Ефективність розвитку продуктивних сил в свою чергу підвищить рівень та якість життя людей.

Література

1. Богуславська С. І. Аналіз факторів інноваційного розвитку регіону. Інфраструктура ринку. 2021. С.159–165.

2. Волківська А. М., Осовська Г. В., Семенюк Т. В., Аксьонова О. В., Ніколайчук С. В. Оцінка індикаторів та факторів впливу на управління зайнятістю населення житомирської області. Економіка та держава. 2021. № 12. С. 104–111.

3. Кришталь Т. М., Чечетова Н. Ф., Гончарук В. В. Особливості регіонального розвитку в умовах соціальних та еколого-економічних імператив. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2018, № 9. С. 33–41.

___________________

Науковий керівник: Масловата Дар'я Романівна, Вінницький технічний фаховий коледжCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення