АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

16.04.2022 20:42

[2. Економічні науки]

Автор: Лісовий Андрій Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту державного фінансового контролю та аналізу, Державний Податковий Університет, м.Ірпінь; Томша Ауріка Олегівна, здобувач другого (магістерського) рівня, Державний Податковий Університет, м.Ірпінь


В країнах з розвиненою ринковою економікою логістика – основа успішного функціонування суб’єктів господарювання, а формування логістичної системи забезпечує підвищення ефективності економічних процесів та зниження загальних витрат підприємств. В Україні кількість підприємств, що працює на основі концепцій логістики є невеликою. 

В умовах сьогодення підприємства мають проблему вибору найбільш ефективного засобу управління. Ріст стратегії логістики у формуванні стратегії підприємства дає підстави для використання логістичного менеджменту, який позначає менеджмент у логістичних системах на основі теорії логістики.

ТОВ «Байєр» – це міжнародна компанія, що працює в сферах охорони здоров’я та сільського господарства. Продукти й послуги компанії спрямовані на благо людей і покращення якості їхнього життя. «Байєр» дотримується принципів сталого розвитку та є соціально та етично відповідальною компанією.

Акціонером Компанії є «Байєр ГлобалІнвестментБі.Ві.», а кінцевою материнською компаніє є Байєр АГ (Німеччина), акції якої котируються на фондових ринках Німеччини. Основним видом діяльності є – 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами. Обсяг статутного капіталу підприємства становить 9 720 132 тис. грн. Основні продукти бізнесу ТОВ «Байєр» наведено у табл.1

Таблиця 1.

Підрозділи та продукти ТОВ «Байєр»

Джерело: розроблено автором.

Облік забезпечення логістичного менеджменту підприємства полягає у формуванні ланцюга поставок та збуту товарів(табл. 2).

Таблиця 2

Організація логістичного управління на ТОВ «Байєр»

Джерело: розроблено автором.

Діяльність з логістичного управління зазвичай включає вхідне і вихідне управління транспортом, управління парком, складування, використання матеріалів, виконання замовлень, логістику проектування мережі, управління запасами, планування попиту / пропозиції, і управління взаємодією із постачальниками та посередниками, а також аутсорсинговими компаніями.

Не менш важливою складовою забезпечення системи логістичного менеджменту підприємства є склад логістичних витрат. Все це залежить від державного регулювання економіки, політичних процесів у країні, соціального стану, особливостей правового регулювання діяльності, виробничих характеристик підприємства, особливостей організації діяльності, рівня інформаційного забезпечення, маркетингової політики (табл.3).

Таблиця 3

Структура логістичних витрат ТОВ «Байєр» у 2018-2020 роках, тис.грн.


Джерело: розроблено автором за даними фінансової звітності. 

Таким чином, саме зазначені статті логістичних витрат підприємства найбільше впливають на формування собівартості продукції та вимагають найвищого рівня контролю й чіткого визначення їх місця у відповідних регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Виокремлення логістичних витрат з усієї сукупності витрат виробничого підприємства та запровадження ефективної системи їх обліку є об’єктивною необхідністю управління. Завданням логістичного менеджменту підприємства вважаємо створення обліково-аналітичної системи для збору та реєстрації інформації про відповідні витрати, що потребує комплексного підходу до оцінювання витрат як логістичної діяльності загалом, так і витрат кожної із фаз логістичної діяльності підприємства.

Список використаних джерел:

1. Офіційний сайт ТОВ «Байєр». URL: https://www.bayer.com/uk/ua/ukraine-home (дата звернення 11.04.2022).
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення