1. Інформаційні системи і технології - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

1. Інформаційні системи і технології

14.11.2022 09:16

МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДОМ ПОСЛІДОВНОЇ ГРАФІЧНОЇ РЕГРЕСІЇ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Карасьова Олена Віталіївна, студентка, Національнй технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Відкрити тези доповіді »

14.11.2022 09:24

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТВЕРДИХ ЧАСТИНОК В АТМОСФЕРІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Карасьова Олена Віталіївна, студентка, Національнй технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Відкрити тези доповіді »

16.11.2022 01:13

ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ БОРОТЬБИ З НАДЗВИЧАЙНИМИ СИТУАЦІЯМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Коротенко Григорій Михайлович, доктор технічних наук, доцент, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро; Ширін Артем Леонідович, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Відкрити тези доповіді »

15.11.2022 17:27

РОЗРОБЛЕННЯ НЕЙРО-НЕЧІТКОЇ МОДЕЛІ РЕАКТОРА-ПОЛІМЕРИЗАТОРА

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Мартинів Василь Миколайович, магістр, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Фешанич Лідія Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

15.11.2022 22:47

РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ АВТОМОБІЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Одайська Христина Савеліївна, кандидат технічних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Луцяк Олександр Сергійович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Відкрити тези доповіді »

16.11.2022 01:37

СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ЇЇ ОБМІНІ МІЖ КОРИСТУВАЧАМИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Орловський Владислав Олександрович, студент, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

16.11.2022 13:29

РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ОСНОВІ МЕТОДІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Павлікович Анастасія Олегівна, студентка, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Відкрити тези доповіді »

14.11.2022 09:48

МЕХАНІЗМИ ОБХОДУ ДВОФАКТОРНОЇ АВТЕНТИФІКАЦІЇ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗВОРОТНОГО ПРОКСІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Поліщук Володимир Миколайович, здобувач вищої освіти Фізико-технічного інституту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігора Сікорського

Відкрити тези доповіді »

15.11.2022 17:34

СИСТЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ, АНАЛІЗУ ТА ЗАПОБІГАННЯ КІБЕРАТАКАМ НА КРИТИЧНУ ІНФРАСТРУКТУРУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Романюк Дмитро Олегович, здобувач вищої освіти Фізико-технічного інституту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського; Гальчинський Леонід Юрійович, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського

Відкрити тези доповіді »

04.11.2022 02:13

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Сіра Наталія Володимирівна, здобувач бакалаврського ступеня освіти, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

13.11.2022 22:01

ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВОГО УДАРУ ДЛЯ ВІДКЛЮЧЕННЯ ТЕПЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Сташкевич Павло Миколайович, старший викладач, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ; Лукінюк Михайло Васильович, старший викладач, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

15.11.2022 12:03

МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Стисло Тарас Романович, старший викладач кафедри інформаційних технологій, ЗВО «Університет Короля Данила», м. Івано-Франківськ; Стисло Оксана Василівна, старший викладач кафедри інформаційних технологій, ЗВО «Університет Короля Данила», м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

31.10.2022 17:13

МЕТОД СТВОРЕННЯ ВІДМОВОСТІЙКИХ БАЗДРОТОВИХ СИСТЕМ У СУЧАСНИХ ВИРОБНИЦТВАХ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Тарасянц Аліна Арсенівна, студент, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Відкрити тези доповіді »

16.11.2022 13:33

СУЧАСНІ ПРИСТРОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Федькович Вікторія Богданівна, студентка, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Відкрити тези доповіді »

12.11.2022 16:21

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Черненко Дарія Миколаївна, студентка, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького; Чемерис Маргарита Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)

Термін подання матеріалів

14 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 25

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 85)
15-02-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 86)
13-03-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 87)
11-04-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)
14-05-2024