СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВТРАТ ГАЗУ В МЕРЕЖАХ СЕРЕДНЬОГО І НИЗЬКОГО ТИСКІВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВТРАТ ГАЗУ В МЕРЕЖАХ СЕРЕДНЬОГО І НИЗЬКОГО ТИСКІВ

07.09.2021 22:23

[3. Технічні науки]

Автор: Дрінь Н.Я., к.т.н., доцент, кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ


Статистична інформація дала змогу визначити характеристики надійності газової мережі і динаміку їх зміни впродовж вказаного терміну експлуатації в розрізі діаметрів і робочих тисків в трубопроводах.

Напрацювання на відмову розраховувався за кожен рік експлуатації як співвідношення календарного часу роботи системи до кількості аварійних відмов, які супроводжувалися витоками газу за цей час.
де Tk – календарний час експлуатації мережі, год.

Ni - число аварійних відмов, які супроводжувалися витоками газу, впродовж i-того року експлуатації.

Інтенсивність виникнення аварійних ситуацій λi є величиною, оберненою до напрацювання на відмову, тобто
Середня тривалість ліквідації аварійної ситуації визначалась як співвідношення сумарної тривалості ліквідації всіх аварійних ситуацій на даний рік експлуатації газової мережі до загальної кількості аварійних відмов.
Середні втрати газу, викликані появою витоку і відбуваються протягом часу ліквідації аварійної ситуації, визначаються як співвідношення загальних витрат газу до кількості аварійних ситуацій
Середні затрати на ліквідацію аварії визначаються співвідношенням сумарних затрат на ліквідацію аварії в даному році до кількості числа аварійних ситуацій
Таким чином, для газопроводів всіх категорій характерне різке зниження інтенсивності відмов після проведення капітальних ремонтів із заміною дефектних труб, в подальшому нормальна експлуатація газопроводів впродовж двох років і стрибкоподібне зростання інтенсивності відмов на третьому році експлуатації після капітальних ремонтів. Величина тиску в газопроводі і його діаметр фактичного значення не мають.

Література:

1. Гончарук М.І. Аналіз причин втрат природного газу. Нафтова і газова промисловість. 2003. № 1. С. 51-53.

2. Капцов И.И., Гончар В.Н. Определение количества жидкости в газопроводе. Газовая промышленность. 1989. №3. С. 48-72.

3. Середюк М.Д., Малик В.Я., Болонний В.Т. Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів. Івано-Франківськ. ІФНТУНГ, 2003. 436 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення