ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЦІ КОГЕРЕНТНОСТІ ПРИ РАДІОЛОКАЦІЙНОМУ СПОСТЕРЕЖЕННІ ОБ'ЄКТІВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЦІ КОГЕРЕНТНОСТІ ПРИ РАДІОЛОКАЦІЙНОМУ СПОСТЕРЕЖЕННІ ОБ'ЄКТІВ

15.09.2021 20:06

[3. Технічні науки]

Автор: Корбан Д.В., к.т.н., доцент, кафедра управління судном, Національний університет «Одеська Морська Академія», м. Одеса


Для вирішення завдання радіолокаційної селекції навігаційних об'єктів, що знаходяться в зоні небезпечних атмосферних утворень, будемо використовувати матрицю когерентності, яка дозволяє виділити луна-сигнал навігаційного об'єкта з луна-сигналу складного об'єкта. Луна-сигнал складного об'єкта частково поляризованої хвилі розглядається, як складений з двох незалежних потоків, один з яких повністю поляризований, а другий повністю неполяризований [1-3]. Відповідно до цього матриця когерентності частково поляризованої хвилі буде складатися з двох матриць: матриці когерентності монохроматичної стабільної складової і матриці когерентності флуктуючої складової, тобто у вигляді суми матриць когерентності незалежних потоків, так як фазові фронти цих сигналів навігаційного об'єкта і атмосферного утворення збігаються і поширюються в одному напрямку. Тому у вибраній точці простору судновий радіолокаційний поляризаційний комплекс (СРПК) спостерігає луна-сигнал сумарної частково поляризованої хвилі складного об'єкта з властивостями, визначеними характером хвиль, що складаються. Для використання зв'язку, матриці когерентності луна-сигналів складного об'єкта з їх параметрами Стокса, уявимо поляризацію луна-сигналу частково поляризованої хвилі складного об'єкта у довільному базисі вектором параметром Стокса S(t) у вигляді матриці стовпця, який дозволяє сформувати сумарну матрицю когерентності Rе(t) частково поляризованої хвилі даного об'єкту:
де S1(t), S2(t), S3(t), S4(t) - параметри Стокса, які у довільному базисі запишуться у вигляді:
Для розглянутого частково поляризованого поля хвилі, заданого в деякому базисі вектором Стокса (1), утворюємо допоміжну матрицю С, елементами першого стовпця якої є параметри Стокса, а елементами другого – нулі:
Представимо ермітово-сполучену матрицю C+(t) у вигляді:
Тоді добуток матриць (3) і (4) дасть матрицю когерентності Rе(t) луна-сигналу частково поляризованої електромагнітної хвилі складного об'єкта, що спостерігається СРПК:
Діагональні елементи матриці (5) є потужністю луна-сигналів ортогонально поляризованих компонент частково поляризованої хвилі, представлені дійсними енергетичними параметрами Стокса. Сумарна потужність частково поляризованої хвилі складного об'єкта дорівнює сумі діагональних елементів матриці когерентності (5):
Недіагональні елементи матриці (5) визначають їх взаємну кореляцію. Так як луна-сигнал частково поляризованої хвилі складається з суми двох статистично незалежних компонент – стабільної і флюктуючої, то при аналізі її луна-сигналу необхідно розглядати матрицю когерентності стабільної компоненти і матрицю когерентності флюктуючої компоненти, що дозволяє знайти енергетичні характеристики луна-сигналу частково поляризованої хвилі складного об'єкта.

Література:

1. Богородский В.В. Поляризация рассеянного и собственного радиоизлучения земных покровов / Богородский В.В., Канарейкин Д.Б., Козлов А.И. – Л.:Гидрометеоиздат, 1981. – 279 с.

2. Патент РФ 2317568 С1 Способ распознавания радиолокационных объектов и устройство для его реализации / Прудников С.Я., Титов А.А. ; заявл. 22.08.2006 ; опубл. 20.02.2008, Бюл. № 5.

3. Радиолокационное распознавание навигационных объектов на пути судна по поляризационным параметрам электромагнитной волны / В.Г. Путятин, С.Ю. Гуденко, С.И. Заичко, Д.В. Корбан, А.И. Князь // Математичні машини і системи, 2017. - № 4. - С. 120-128. Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення