КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ХМАРНИХ ПОСЛУГ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ХМАРНИХ ПОСЛУГ

19.10.2022 18:39

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Закаляк Роман Федорович, студент, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль


Різні постачальники хмарних послуг пропонують подібні послуги з різними функціями за різними цінами та рівнями продуктивності. Велика кількість різних постачальників послуг хмарних обчислень ускладнює користувачам порівняння та вибір найкращого сервісу відповідно до їхніх потреб. Тому необхідно враховувати широкий спектр критеріїв відбору, щоб вибрати найвідповіднішого провайдера.

Постачальники хмарних послуг постійно конкурують за клієнтів. Ця конкуренція спочатку базувалася насамперед на вартості наданих ресурсів, але кількісна оцінка та порівняння фактичних можливостей тепер стають все критичнішими. А тому якість послуг (сервісів) (Quality of Service, QoS) відіграє вирішальну роль у моніторингу, контролі, звітності та виставленні рахунків [1].

Для встановлення набору можливих критерії оцінювання якості хмарних послуг звернемося до Cloud Services Measurement Initiative Consortium (CSMIC), який запропонував стандартний індекс вимірювання (Standard Measurement Index, SMI): «Індекс вимірювання послуг (SMI) – це набір ключових індикаторів ефективності, що стосуються бізнесу, які забезпечують стандартизований метод вимірювання та порівняння бізнес-послуг незалежно від того, чи надається ця послуга внутрішньою чи зовнішньою компанією. Він покликаний стати стандартним методом, який допомагає організаціям вимірювати хмарні бізнес-послуги на основі їхніх конкретних бізнес- та технологічних вимог» [2].

Оскільки різні постачальники хмарних послуг пропонують подібні послуги зі схожою функціональністю на основі різних критеріїв, то з точки зору споживача, структура SMI є важливою моделлю для оцінювання продуктивності та якості хмарних послуг.

Далі описані ключові критерії оцінювання, які можна використати в сфері хмарних обчислень.

1. Доступність (Availability) – визначає час (у відсотках), протягом якого хмарний сервіс доступний у мережі.

2. Надійність (Reliability) – означає, як хмарна служба працює без збоїв за певних умов роботи протягом певного періоду часу. Розраховується як добуток обіцяного середнього часу до відмови постачальника хмарних послуг та ймовірності відмови служби протягом визначеного часу. У контексті SaaS (Software as а service) це означає, наскільки надійним є примірник програмного забезпечення, для PaaS (Platform as a Service) вона пов’язана з надійністю платформи, а для IaaS (Infrastructure as a Service) – це надійність віртуальних машин або служб зберігання даних.

3. Час реакції (Response time) – стисло показує загальну продуктивність хмарної служби. Показник вказує, наскільки швидко хмарний сервіс може бути доступним для використання. Час відповіді визначається як час між надсиланням повідомлення-запиту до отримання повідомлення-відповіді.

4. Пропускна здатність (Throughput) – вказує кількість завдань, виконаних хмарним сервісом за певний час. Для системи обробки транзакцій пропускна здатність вимірюється як кількість транзакцій за секунду. Для систем обробки масових даних, таких як аудіо- та відео-сервер, пропускна здатність вимірюється як швидкість передачі даних (у мегабайтах за секунду). Крім того, пропускна здатність залежить від різних чинників, таких як кількість завдань і машин, затримка зв’язку між завданнями та затримка ініціації служби, що іноді може вплинути на виконання завдання. 

5. Вартість (Cost) – завжди є важливим чинником прийняття рішень. Нелегко порівнювати ціни на різні послуги, оскільки вони пропонують різні функції, а тому мають багато вимірів. У хмарному сценарії користувач платить лише на основі використання. Вартість у хмарному середовищі залежить від двох основних атрибутів: вартість придбання (acquisition) та вартість на-вимогу (on-demand). 

6. Безпека (Security) – важлива характеристика, коли йдеться про збереження важливих даних компанії в хмарі. Безпека хмарних обчислень – це набір технологій і політик на основі контролю, призначених для дотримання правил відповідності нормативним вимогам і захисту інформації, програм та інфраструктури, пов’язаних із використанням хмарних обчислень. Найчастіше постачальники хмарних послуг мають декілька стандартів заходів безпеки. Функція безпеки дає змогу обмежити доступ до ресурсів і допомагає захистити дані від зловмисників.

7. Стабільність (Stability) – визначається як «мінливість» з точки зору продуктивності в угоді про рівень послуг (Service Level Agreement, SLA) хмарної служби. Для сервісу хмарного сховища він показує зміну середнього часу читання/запису, а для обчислювальних ресурсів – ступінь мінливості продуктивності, заданої в SLA.

8. Масштабованість (Scalability). Масштабування займається ефективним розподілом і керуванням ресурсами програми для мінімізації суперечок. Термін «масштабованість» визначає, чи було масштабовано хмарну службу в час пік. Масштабованість у хмарі має два основні підходи: горизонтальне і вертикальне масштабування.

9. Пропозиція зберігання та розташування центру обробки даних. Використовуються два типи розташування для надання послуг: локальний та зовнішній. Локальне сховище розташоване на тому ж фізичному обладнанні, що й обчислюваний ресурс, тоді як томи зовнішньої пам’яті знаходяться у зовнішній системі (центрах обробки даних).

10. Портативність (Portability) – це здатність переміщувати сутність з однієї системи в іншу, щоб вона була придатна для використання в цільовій системі. У контексті хмари портативність поділяється на дві окремі сфери: портативність даних і портативність додатків.

11. Інтероперабельність (Interoperability) або сумісність – визначає здатність служби/програми обмінюватися інформацією або взаємодіяти з іншою службою та програмою системи. У контексті хмарних обчислень сумісність визначається як здатність різнотипних хмар розуміти одна одну. У хмарному середовищі користувач не хоче бути прив’язаним до одного постачальника хмарних послуг. Крім того, цей атрибут включає свободу зміни постачальників хмарних послуг.

12. Адаптивність (Adaptability) – забезпечує здатність хмарного сервісу адаптувати зміни на основі вимог клієнта. Можна визначити адаптивність як час, необхідний на оновлення або змін у хмарних службах згідно з вимогами клієнтів. 

13. Юзабіліті (Usability) – цей критерій визначає ступінь зручності використання хмарних сервісів. Він розраховується на основі середнього часу, який витрачається клієнтом хмари на роботу, вивчення, встановлення та розуміння, відповідно.

14. Придатність (Suitability) – визначається як ступінь пошуку хмарних сервісів, які найкраще відповідають бізнес-вимогам клієнта. За допомогою необхідних і непотрібних вимог клієнти можуть фільтрувати хмарні сервіси. Оцінювання придатності може бути на основі того, наскільки добре вони відповідають функціям, потрібним клієнтові.

Проблема вибору провайдера хмарних сервісів може бути оцінена з допомогою кількох критеріїв, які визначаються на основі використовуваного набору даних або переваг користувача. Однак вирішити завдання вибору хмарного сервісу за всіма перерахованими критеріями дуже складно. Тому для вирішення проблеми оцінювання залучаються експерти і результати (оцінки) опрацьовуються за допомогою багатокритеріальних методів прийняття рішень.

Література

1. Mell P., Grance T. NIST SP 800-145 the NIST definition of cloud computing. Nat. Inst. Standards Technol., Gaithersburg, MD, USA, Tech. Rep., 2011.

2. Service Measurement Index Framework Version 2.1. Cloud Services Measurement Initiative Consortium. July 2014. 8 p.

___________________

Науковий керівник: Гладій Григорій Михайлович, кандидат економічних наук, доцент, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль 

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення