ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ СИТУАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРА У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ СИТУАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРА У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

17.10.2022 22:09

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Поконечі Вадим Ігорович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Кравченко Ганна Олексіївна, викладач вищої категорії, Чернівецький транспортний фаховий коледж


Одним із стратегічних завдань розвитку педагогічної науки, визначених у Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті та Концепції Національної програми інформатизації є раціональне використання потужного потенціалу інформаційно-комунікаційних технологій в освіті з метою удосконалення змісту і форм організації навчання здобувачів закладів професійної освіти. Для вирішення поставленого завдання необхідним є пошук педагогічно обґрунтованих підходів до органічного впровадження інформаційно-комунікаційних засобів у навчальний процес здобувачів закладів професійної освіти.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати технологію проектування дидактичних ситуацій у навчанні учнів з використанням комп’ютера та емпірично дослідити стан означеного процесу в сучасні освітній практиці закладів професійної освіти.

Об’єкт дослідження: проектування дидактичних ситуацій в освітньому процесі закладів професійної освіти.

Предмет дослідження: поетапна технологія проектування дидактичних ситуацій з використанням комп’ютера в закладах професійної освіти.

З метою вирішення завдань дослідження на всіх етапах наукового пошуку було застосовано комплекс спеціальних і загальнонаукових методів: 

• теоретичні методи – аналіз і вивчення психолого-педагогічної, методичної та спеціальної літератури з проблеми дослідження; аналіз навчальних планів та програм, підручників, навчальних та методичних посібників; аналіз навчальних рекомендацій щодо використання комп’ютера у навчальному процесі закладів професійної освіти; аналіз практики застосування педагогічних програмних засобів навчального призначення – для виявлення стану досліджуваної проблеми на практиці; 

• емпіричні методи – діагностичні (анкетування, опитування, бесіди, контрольні роботи), обсерваційні (пряме, побічне, включене спостереження), педагогічний експеримент для виявлення ефективності впроваджених в практику навчання дидактичних ситуацій з використанням комп’ютера, спроектованих за обґрунтованою нами технологією; 

• математичні методи для статистичного аналізу експериментальних даних і прийняття рішення про спростування або підтвердження гіпотези дослідження.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, що розроблено комплекс методичних матеріалів для запровадження у навчальний процес закладів професійної освіти дидактичних ситуацій з використанням комп’ютера.

Теоретичні напрацювання можуть бути використані при розробці навчальних програм для базових дисциплін закладів професійної освіти, у процесі підготовки майбутніх фахівців, при створенні навчальних посібників, у процесі підготовки студентів спеціальності «Професійна освіта (машинобудування)», а також у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладів професійної освіти.

Література

1. Дубасенюк О. А. Професійно-педагогічні задачі : типологія та технологія розв’язання: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. А. Дубасенюк, О. В. Вознюк. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. — 272 с.

2. Зязюн І. А. Особистісно-авторське відтворення вчителем досвіду педагогічної майстерності і його діагностика / І. А. Зязюн // Професійно-технічна освіта. — 2007. — № 1. — С. 9-10.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення