ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДО ІННОВАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДО ІННОВАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

17.10.2022 22:01

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Кушнір Роман Віталійович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Томаш Василь Васильович, кандидат педагогічних наук, асистент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Алексєєва Ліліана Ілліодорівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Педагогічний фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича


Проблема фахової підготовки викладачів закладів професійної освіти працівників нової генерації, зумовлено декількома чинниками, серед яких змінено зміст освіти; суттєво розширено фахові функції викладача як суб’єкта інноваційно-педагогічної діяльності; бажання постійного пошуку нових інноваційних форм, методів навчання та виховання, із урахуванням реалій та потреб практики; змогу вибудовувати концептуальні засади педагогічних нововведень. Водночас, з’являється потреба у аналізі пріоритетних напрямів розвитку вищої педагогічної освіти, одним із цього є моделювання ефективної системи фахової підготовки компетентного викладача, спрямовано на інноваційну діяльність. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні системи професійної підготовки майбутніх викладачів закладів професійної освіти до інноваційно-педагогічної діяльності.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх викладачів закладів професійної освіти до інноваційно-педагогічної діяльності.

Предмет дослідження – система професійної підготовки майбутніх викладачів закладів професійної освіти до інноваційно-педагогічної діяльності.

Однією з важливих якостей педагога, умов успішності його як професіонала є готовність до інноваційної діяльності. Джерела готовності до інноваційної діяльності осягають проблематику особистісного розвитку, професійної спрямованості, професійної освіти, виховання й самовиховання, професійного самовизначення педагога [2, с.7].

Готовність до інноваційної педагогічної діяльності – це особливий особистісний стан, який передбачає наявність у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії [1, с. 277].

Значення дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні поглядів науковців та освітніх тенденцій на професійну підготовку майбутніх викладачів закладів професійної освіти до інноваційно-педагогічної діяльності; сутнісно-дефінітивному аналізі поняття «інноваційно-педагогічна діяльність викладача»; вивченні готовності майбутніх викладачів до реалізації інноваційно-педагогічної діяльності; виокремленні критеріїв та показників досліджуваного явища; обґрунтуванні системи професійної підготовки майбутніх викладачів закладів професійної освіти.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці діагностичного інструментарію констатувального дослідження рівня готовності майбутніх викладачів закладів професійної освіти до інноваційно-педагогічної діяльності; виокремленні та експериментальній перевірці критеріїв досліджуваного явища, розробці рівнів його сформованості та доборі комплексу методик; розробка моделі, педагогічних умов, доборі форм, методів професійної підготовки майбутніх викладачів закладів професійної освіти до здійснення інноваційно-педагогічної діяльності. Матеріали наукового дослідження можуть бути використаними викладачами закладів професійної освіти з метою вдосконалення готовності до реалізації інноваційно-педагогічної діяльності.

Література

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004.– 352 с. (Альма-матер).

2. Інноваційна діяльність педагога: від теорії до успіху. Інформаційно-методичний збірник /Упорядник Г.О. Сиротенко. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 124 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення