ТИПОВА СТРУКТУРА КАНАЛІВ ВЗАЄМОДІЇ БПЛА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ТИПОВА СТРУКТУРА КАНАЛІВ ВЗАЄМОДІЇ БПЛА

29.06.2022 17:49

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Токарєв Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Шедєй Ростислав Олександрович, бакалавр, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків


Для завдань збору і трансляції даних може використовуватися один або кілька БПЛА. Автономний політ БПЛА виконується на базі польотного завдання, попередньо завантаженого в мікроконтролер. Незважаючи на повну автономність польоту, канал телеметрії використовується для моніторингу параметрів БПЛА і здійснення термінової посадки. Враховуючи той факт, що в каналі передаються службові дані та утилізація каналу становить близько 60%, на ефективну передачу залишається невеликий ресурс каналу. Таким чином, необхідно вирішити задачу гарантованої доставки даних з сенсорних вузлів (людина з натільною мережею) на хмарний сервер. Варіюватися можуть наступні параметри:

- кількість людей;

- кількість БПЛА;

- радіус радіопокриття БПЛА;

- розміри території, на якій знаходяться люди;

- частота (різні канали взаємодії).

Мета моделювання мережі БПЛА полягає у виборі її параметрів, що забезпечують задану якість обслуговування трафіку. Якість обслуговування трафіку в контексті даного завдання визначається часом доставки даних від вузла сенсорної мережі на сервер. Параметрами мережі є пропускна здатність каналу передачі даних і кількість БПЛА, необхідних для виконання поставленого завдання. Для побудови моделі зробимо такі припущення. У загальному випадку в зоні обслуговування може перебувати k БПЛА, причому області покриття сенсорних вузлів можуть перетинатися, як зображено на рис.1. 

Рис.1.Модель області сенсорної мережі, яку обслуговує БПЛА1


Література


1. Кривуля Г.Ф., Токарев В.В., Щербак В.К. Моделирование компьютеризированных систем управления с использованием интеллектуальных средств // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: тези доповідей 32-ї міжн. наук.-практ. конф.,  24-25 жовт. 2019р. - Харків, 2019. - С. 90 - 91.


2. A. Serkov, P. Pustovoitov, I. Yakovenko, B. Lazurenko, G. Churyumov, V. Tokariev, W. Nannan. Ultra wideband technologies in mobile object management systems / Сучасні інформаційні системи. - 2019. - Т.3, №2. - С.22-27.


3. Krivoulya G., Ilina I., Tokariev V., Shcherbak V. Mathematical Model for Finding Probability of Detecting Victims of Man-Made Disasters Using Distributed Computer System with Reconfigurable Structure and Programmable Logic / G. Krivoulya, V. Tokariev, I. Ilina, V. Shcherbak // IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology: (PIC S&T), 06-09 oct. 2020y. - Kharkiv, 2020. - P.573 - 576.


4. G. Krivoulya, V. Tokariev, V. Tkachov, M. Hunko. Implementation of mobile eye tracking systems for preventing emergency situations based on monitoring of driver behavior / G. Krivoulya, V. Tokariev, V. Tkachov, M. Hunko // «Проблеми інформатизації»: матеріали 7-ої міжнар. наук.-техн. конф., 13–15 листопада 2019 р. – Харків, 2019. – Т.3. – С. 36.


5. Ткачов В.М., Токарєв В.В. Спосіб передачі цифрових даних мультикоптерною системою між сегментами розподіленої сенсорної мережі та базовою станцією [Текст]: пат. 118921 Україна: МПК 2017.01, H04W 64/00, H04W 84/18 (2009.01), G06F 17/40 (2006.01) / В.М. Ткачов, В.В. Токарєв, заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки. – u2017 04085; заяв. 24.04.2017; опубл. 28.08.2017, бюл. № 16. – 2017. – 5 с.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення