БЕЗДРОТОВІ МЕРЕЖІ В БІОМЕДИЧНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

БЕЗДРОТОВІ МЕРЕЖІ В БІОМЕДИЧНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ

29.06.2022 16:40

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Токарєв Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Гладченко Юлія Леонідівна, бакалавр, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків


Бурхливий розвиток бездротових інфокомунікаційних технологій, вимоги до мініатюризації електронних компонентів, зниження енергоспоживання і вартості електронних пристроїв ставлять нові, часом нетрадиційні, завдання перед сучасною радіофізикою. Серед них:

- створення, дослідження і використання нових типів сигналів і методів їх обробки;

- розробка систем малого радіусу дії, для яких важливі такі характеристики, як швидкість передачі між пристроями, низьке енергоспоживання, мала потужність випромінювання;

- дослідження в області багатоелементних бездротових мереж на основі систем малого радіусу дії, в тому числі бездротових сенсорних мереж;

- створення, поряд з апаратними засобами, програмних засобів, забезпечують стійке автономне функціонування багатоелементних бездротових (сенсорних) мереж, включаючи питання їх самоконфігураціі, самозборки, самодіагностики і самовідновлення при зміні зовнішніх умов або виході з ладу окремих вузлів мережі. При проведенні огляду літератури по темі магістерської роботи були знайдені проекти, в яких досліджуються принципи використання бездротових сенсорних мереж в біомедичній інженерії, як в лікарнях, так і в місцях надзвичайних ситуацій (НС) рис.1. В одній з лікарень Вашингтона розроблена система miTag. Вона є бездротовою сенсорною платформою, яка автоматично веде облік пацієнтів, починаючи від місця НС, що сталися і закінчуючи лікарнею. 

Рис.1. Приклад бездротової сенсорної мережі в лікарніЛітература1. Кривуля Г.Ф., Токарев В.В., Щербак В.К. Моделирование компьютеризированных систем управления с использованием интеллектуальных средств // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: тези доповідей 32-ї міжн. наук.-практ. конф.,  24-25 жовт. 2019р. - Харків, 2019. - С. 90 - 91.2. A. Serkov, P. Pustovoitov, I. Yakovenko, B. Lazurenko, G. Churyumov, V. Tokariev, W. Nannan. Ultra wideband technologies in mobile object management systems / Сучасні інформаційні системи. - 2019. - Т.3, №2. - С.22-27.3. Krivoulya G., Ilina I., Tokariev V., Shcherbak V. Mathematical Model for Finding Probability of Detecting Victims of Man-Made Disasters Using Distributed Computer System with Reconfigurable Structure and Programmable Logic / G. Krivoulya, V. Tokariev, I. Ilina, V. Shcherbak // IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology: (PIC S&T), 06-09 oct. 2020y. - Kharkiv, 2020. - P.573 - 576.4. G. Krivoulya, V. Tokariev, V. Tkachov, M. Hunko. Implementation of mobile eye tracking systems for preventing emergency situations based on monitoring of driver behavior / G. Krivoulya, V. Tokariev, V. Tkachov, M. Hunko // «Проблеми інформатизації»: матеріали 7-ої міжнар. наук.-техн. конф., 13–15 листопада 2019 р. – Харків, 2019. – Т.3. – С. 36.5. Ткачов В.М., Токарєв В.В. Спосіб передачі цифрових даних мультикоптерною системою між сегментами розподіленої сенсорної мережі та базовою станцією [Текст]: пат. 118921 Україна: МПК 2017.01, H04W 64/00, H04W 84/18 (2009.01), G06F 17/40 (2006.01) / В.М. Ткачов, В.В. Токарєв, заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки. – u2017 04085; заяв. 24.04.2017; опубл. 28.08.2017, бюл. № 16. – 2017. – 5 с.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення