МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ ВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ТА СТАТИСТИКИ ІТ-КОМПАНІЇ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ ВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ТА СТАТИСТИКИ ІТ-КОМПАНІЇ

18.06.2022 11:16

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Чемерис Маргарита Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, м. Черкаси; Литвиненко Ж.В., студентка 4-го курсу, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, м. Черкаси


На сьогоднішній день існує велика кількість IT-компаній, що розробляють певні проєкти: сайти, мобільні додатки, програмні продукти для ПК, тощо. Одні виконують проєкти на замовлення, інші – як власні стартапи. Кожна з цих компаній використовує певне програмне забезпечення для планування своїх проєктів, зокрема розбиття проєкту на задачі, закріплення працівника за кожною з них, встановлення термінів виконання. 

Актуальною є розробка подібного програмного продукту для OS Android, який надаватиме змогу IT-компанії вести облік працівників, планувати та керувати проєктами, контролювати витрати та доходи компанії з можливістю зпрогнозувати дохід чи витрати на майбутнє за визначений період по обраному проєкту.

Додаток розроблено мовою програмування Kotlin [1] у середовищі програмування AndroidStudio та використано модель архітектури MVP [2]. В якості бази даних використано Room [3], що має повну підтримку sql-запитів. Для побудови графіків використано бібліотеку MPAndroidChart [4].

У відповідності з необхідним функціоналом розробленого додатку база даних складається з основних - Projects, Employees, Tasks, Money_Operations, Expenses, Incomes та зв'язуючих - Projects_Employees, Projects_Tasks, Tasks_Employees, Projects_Incomes, Projects_Expenses таблиць. Таблиця Projects (Проєкти) має сутності: порядковий номер проєкту (первинний ключ), назва проєкту, дата початку, дата кінця та чотири зв'язки 1:∞ зі зв'язуючими таблицями Projects_Employees, Projects_Tasks, Projects_Incomes, Projects_Expenses. Таблиця Employees (Співробітники) має сутності: порядковий номер працівника (первинний ключ), прізвище, ім’я та по батькові співробітника, порядковий номер посади працівника, заробітна платня, інформація про досвід використання певних технологій, дата працевлаштування до компанії, дата звільнення та два зв'язки 1:∞ по первинному ключу зі зв'язуючими таблицями Projects_Employees та Tasks_Employees. Таблиця Tasks (Задачі) має сутності: порядковий номер задачі (первинний ключ), назва задачі, детальна інформація про задачу, дата початку виконання задачі, фактична дата кінця виконання задачі, прогнозована дата завершення виконання задачі, порядковий номер рівня складності та два зв'язки 1:∞ зі зв'язуючими таблицями Projects_Tasks та Tasks_Employees. Таблиця Money_Operations (Грошові операції) має сутності: порядковий номер грошової операції (первинний ключ), сума грошової операції, деталі операції, дата здійснення операції та два зв'язки 1:1 з таблицями Incomes і Expenses. Таблиця Expenses (Витрати) має сутності: порядковий номер витрати (первинний ключ), порядковий номер грошової операції, порядковий номер категорії витрати в перечисленні та зв'язки: 1:1 з таблицею Money_Operations і 1:∞ зі зв'язуючою таблицею Projects_Expenses. Таблиця Incomes (Доходи) має сутності: порядковий номер надходження заробітку компанії (первинний ключ), порядковий номер грошової операції та зв'язки: 1:1 з таблицею Money_Operations і 1:∞ зі зв'язуючою таблицею Projects_Incomes. 

Додаток дозволяє переглядати статистичні дані компанії - графік доходів, графік витрат, графік прогнозованих доходів, графік прогнозованих витрат, графік заробітних плат виконавців проєкту, графік ефективності працівників проєкту.

Література

1. Мова програмування Kotlin: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Kotlin.

2. Архітектура MVP: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Model- View-Presenter.

3. Середовище управління базою даних Room: веб-сайт. URL: https://habr.com/ru/post/336196.

4. Бібліотека MPAndroidChart: веб-сайт. URL: https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення