ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ КРЕСЛЕННЮ» - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ КРЕСЛЕННЮ»

10.05.2022 23:17

[3. Технічні науки]

Автор: Онежко Роман Валерійович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Докаль Ольга Ярославівна, викладач-методист, викладач вищої категорії, Відокремлений структурний підрозділ Фаховий коледж ЧНУ імені Юрія Федьковича


Методика навчання креслення – це галузь педагогічної науки, що визначає завдання, зміст і методи навчання кресленню школярів, визначає форми і засоби ефективної організації навчального процесу з креслення.

Основна мета викладання навчальної дисципліни «Методика навчання креслення» є фахова підготовка майбутнього вчителя трудового навчання, яка націлена на самостійне виконання вчителем своїх функцій, що в загальному вигляді нічим не відрізняються від функцій вчителя трудового навчання.

Курс «Методика навчання креслення» є профілюючим предметом в підготовці учителя трудового навчання.

Вивчення процесу навчання кресленню спирається на споріднені науки, і передусім на дидактику, психологію, педагогіку, нарисну геометрію. 

У методиці розглядаються індивідуальні питання теорії навчання дидактиці. Тому методики часто називають індивідуальними дидактиками. У свою чергу приклади, факти, дослідження, які накопичені в індивідуальних методиках, служать джерелом для дидактичних узагальнень. Таким чином зв'язок методики з дидактикою є взаємним.

Використання задач дає можливість активізувати процес навчання і самостійну роботу учнів, підвищити їх пізнавальну активність, розвинути інтерес до предмета. При розв’язуванні більшості задач учні самостійно навчаються знаходити шляхи вирішення деяких нескладних проблем, таких, наприклад, як вибір головного вигляду, необхідної кількості виглядів, застосування корисних розрізів при зображені невидимих частин поверхні деталі. Розв’язування окремих задач вимагає від учнів самостійного пошуку додаткових матеріалів, тобто процес розв’язку задач бути джерелом нових знань. 

Графічні задачі в кресленні є зв'язуючою ланкою в встановленні міжпредметних зв’язків навчання.

Основні методи навчання кресленню. 

1. Розповідь – використовується головним чином при викладанні нового матеріалу і супроводжується демонстрацією різних наочних посібників. 

2. Пояснення – це послідовне роз’яснення суті і значення понять. Використовується при ознайомленні учнів з відносно складними питаннями курсу. 

3. Бесіда – це розмова учителя з учнями. Характерною рисою є те, що вчитель підводить учнів до розуміння і засвоєння нових знань, користуючись глибоко продуманою системою запитань і спираючись на наявні в учнів знання та практичний досвід.

4. Моделювання – процес відновлення форми предмета за його зображенням (кресленням) чи описом. 

5. Конструювання – процес створення нового образу предмета на основі заданих властивостей. 

6. Виконання графічних робіт. 

7. Робота з підручником та довідковим матеріалом. Удосконалення методів навчання відбувається шляхом активізації навчальної діяльності, забезпечення міцного і свідомого засвоєння знань, формування в учнів наукового світогляду.

Література

1. Методика навчання креслення: методичні вказівки до самостійних занять / О.В. Деревянчук, Г.О. Кравченко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 14 с.

2. Методика навчання креслення: методичні вказівки до практичних занять / О.В. Деревянчук, Г.О. Кравченко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 17 с.

3. Методика навчання креслення: конспект лекцій / О.В. Деревянчук, Г.О. Кравченко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 36 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення