ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНИХ МУФТ ПРИ РЕМОНТІ ТРУБОПРОВОДУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНИХ МУФТ ПРИ РЕМОНТІ ТРУБОПРОВОДУ

30.04.2022 23:03

[3. Технічні науки]

Автор: Стасюк Роман Богданович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ; Белей Оксана Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент, кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ; Мірзоєва Олександра Юріївна, асистент, кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ; Зібаров Кирило Павлович, студент IV курсу, кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ


Для підсилення і дефектних ділянок і трубопроводу упроваджений та активно застосовується метод встановлення стальних і підсилюючих муфт із і застосуванням дугового зварювання з і наступною герметизацією і підмуфтового простору поліуретановою сумішшю. 

Метод застосовується за і рекомендаціями ІЕЗ ім. Є.О. Патона та і згідно вимог ГБН В.3.1-00013741-12:2011 «Магістральні газопроводи. Ремонт і дуговим зварюванням в умовах і експлуатації». [1].

Відновлюються дефектні і ділянки як і з локальними, так і зі значними протяжними і пошкодженнями. Муфтовий метод ремонту, це і один із шляхів зменшення кільцевих і напружень [2].

Зварні муфти і для ремонту дефектних і ділянок МГ поділяють:

 група 1 – муфти, які і після встановлення на і трубопровід приварюють до нього кільцевими і швами;

- група 2 – муфти, і які встановлюють з технологічним і зазором і не приварюють і до трубопроводу з обов‘язковим і заповненням міжтрубної порожнини (технологічного зазору) клейовою і сумішшю.

Для і виготовлення конструктивних і підсилюючих елементів використовують і листовий прокат із низьколегованих і сталей 17ГСУ, 13Г1С,  13Г1СУ, 17ГС. Допустимі і відхилення розмірів і підсилюючих конструктивних і елементів не повинні і перевищувати параметри, які регламентуються ТУ на і їх виготовлення.

Товщину і стінки конструктивних і підсилюючих елементів вибирають за умовами і зниження рівня кільцевих напружень у і стінці трубопроводу і згідно з рисунком 1, із урахуванням і внутрішнього тиску і в трубопроводі під і час ремонту. 




tЕ – товщина конструктивного підсилюючого елементу; t – номінальна товщина стінки трубопроводу; Ррем – тиск в трубопроводі під час ремонту; Рроб – робочий тиск в трубопроводі; σр – кільцеві напруження в стінці трубопроводу при робочому тиску

Рисунок 1 - Залежність зниження і напружень σ в стінці трубопроводу від рівня тиску під час і встановлення конструктивних підсилюючих елементів




Література:

1. Бут В.С. Магістральні газопроводи. Ремонт дуговим зварюванням в умовах експлуатації / В.С. Бут, О.И. Олейник, С.В. Максимов (ІЕЗ ім. Є.О. Патона)// ГБН В.3.1-00013741-12:2011 – С. 29-35.

2. Грудз В.Я. Технічна діагностика трубопровідних систем / В.Я. Грудз, В.В. Костів, В.Б. Михалків та ін. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. – 511 с.



Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021



Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення