ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ТА ОБЛІКУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ТА ОБЛІКУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

05.04.2022 23:11

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Комолова Ґабріела Євгенівна, бакалавр, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, Чернівці


Професійна діяльність сучасного підприємства або організації неможлива без наявності в ній комп’ютерної техніки. Для раціонального підрахунку необхідної кількості серверів, персональних комп’ютерів, периферійного обладнання, їх функціонування та обслуговування, в т.ч. профілактичного обслуговування, ремонту та модернізації потрібне відповідне програмне забезпечення (ПЗ) [1].

На сучасному ринку України є ряд подібного програмного забезпечення. Кожний продукт має свої переваги та недоліки. Однією з найбільш популярних є «Облік комп’ютерів» – програма призначена для обліку комп'ютерів, оргтехніки, телефонів та інших об’єктів організації. Усі об’єкти обліку можна закріплювати за співробітниками з розбиттям на відділи та філії. Дана програма дозволяє фіксувати ремонти, заміни витратних матеріалів і частин, профілактичні роботи, встановлене програмне забезпечення. Крім вже наявних таблиць можна створювати власні "під ключ". Є можливість створювати нові поля не тільки з збереженою, але і інформацією, що обчислюється за формулами типу SELECT, а також створювати поля типу "картинка", генерувати документи за шаблонами, відправляти результати на електронну пошту користувачів. Але дана програма не враховує можливості бюджету організації для закупки нової техніки та модернізації існуючої.

Програма IT Invent дозволяє вести інвентаризаційний облік комп'ютерів, оргтехніки, IT-обладнання, програмного забезпечення, комплектуючих та витратних матеріалів. Облік ведеться у межах організації та її філій. Підтримує бази даних MS Access та MS SQL Server. Розрахована на багато користувачів. Немає можливості враховувати бюджетування організації.

Hardware Inspector – програма призначена для автоматизованого обліку та інвентаризації комп’ютерної техніки та іншого обладнання в організаціях. Програма життєво необхідна керівникам відділів комп’ютеризації, адміністраторам мережі та іншим відповідальним особам. Вона дозволить завжди бути в курсі всієї інформації про комп’ютерний парк, отримувати різноманітні звіти, планувати його обслуговування, ремонт та оновлення. Унікальність програми полягає у можливості вести облік не просто поточного стану параметрів комп’ютерів, а всієї історії життя окремих комплектуючих. Недоліками програми є організація робочих місць по одній ІР-адресі, складна система ліцензування. База даних, яка використовується дуже застаріла.

Слід зауважити, що більшість програмного забезпечення для обліку технічних засобів вироблено в Росії. В наш час є доволі небезпечним використання таких програм в Україні. Також у ПЗ повинні враховуватися нормативні акти з питань захисту інформації та персональних даних. Донедавна бюджетними організаціями та установами не можна було використовувати хмарні сховища для збереження баз даних [2]. Тому розробка сучасного програмного забезпечення для обліку комп’ютерної техніки та поєднання такого обліку з бюджетуванням організації, яке можна за необхідності швидко адаптувати до використання у форс-мажорних обставинах є дуже актуальною проблемою.

Розробка ПЗ – це процес, спрямований на створення та підтримку працездатності, якості та надійності ПЗ, використовуючи технології, методологію та практики з інформатики, керування проектами, математики, інженерії та інших областей знання. Розробка ПЗ має справу з проблемами якості, вартості та надійності [3]. Деякі програми містять мільйони рядків вихідного коду, які, як очікується, повинні правильно виконуватися в умовах, що змінюються. Складність ПЗ порівнянна зі складністю найбільш складних сучасних машин. При створенні якісного ПЗ потрібно врахувати ряд різноманітних факторів. Найбільш суттєві включають конкретне та повне формулювання вимог до ПЗ; зацікавленість користувача у роботі над проектом; наявність необхідних ресурсів; планування та грамотне управління програмним проектом; досконалість використовуваної технології [4].

“Важкі” методології розробки ПЗ, що базуються на класичних моделях життєвого циклу ПЗ (водоспадна та спіральна), не можуть забезпечити повноцінного функціонування програмного проекту, в ході якого потрібно швидко реагувати на зміни вимог і проектних рішень. Безліч обмежень у таких методологіях, наявність великої кількості формальних процедур і правил суттєво звужує свободу дій кожного розробника [5].

На сьогоднішній день існує достатня кількість розвинених методологій створення ПЗ, які добре стандартизовані та практично опробувані. Серед них можна виділити наступні:

- швидка розробка додатків Rapid Application Development (RAD);

- Rational Unified Process (RUP);

- Microsoft Solutions Framework (MSF);

- гнучкі (Agile) методології.

Кожна з цих методологій має свої переваги та свої недоліки. Не існує якоїсь однієї, єдино правильної методології, оптимальної для будь-якого проекту. У кожному конкретному випадку правильний вибір методології розробки залежить від низки чинників: масштабу проекту; критичності проекту; кількості і розподілу повноважень учасників проекту; ступеня новизни проекту; очікуваної тривалості проекту; вимог замовника.

Для розробки програмного забезпечення для обліку комп’ютерної техніки для розгалуженої установи ми використаємо поєднання різних моделей розробки. Дане ПЗ буде впроваджено в роботу однієї з служб зайнятості України.

Систематичний, обгрунтований підхід до вибору і використання сучасних методологій може скоротити час і підвищити якість розробки ПЗ, забезпечити високий ступінь його незалежності від конкретних розробників, а також знизити витрати на розробку і супровід ПЗ.

Література

1. Наймушина О. Э. Организация учета компьютерной техники и программного обеспечения / О. Э. Наймушина [Электронный ресурс] // Международный научно-исследовательский журнал. — 2018. — № 4 (70). — С. 120—122. Режим доступа: https://research-journal.org/technical/organizaciya-ucheta-kompyuternoj-texniki-i-programmnogo-obespecheniya.

2. Проект Закону «Про хмарні послуги» [Електронний ресурс] : Проект Закону № 2655 від 20.12.2019 р. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67744.

3. СОУ-Н ДКА 0061:2012. Настанова Державного космічного агентства України. Галузева система управління якістю. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення програмно-технічних комплексів критичного призначення. – К.: ДКА України, 2012. – 116 с.

4. Бурбело С. М., Стародуб О. С., Богданова М. С. Вибір гнучких методів розробки програмного забезпечення / С. М. Бурбело, О. С. Стародуб, М. С. Богданова // Вісник Хмельницького національного університету. − 2013. − № 4. − С. 139−143.

5. Радельчук Г. І. Порівняльний аналіз сучасних методологій розробки програмного забезпечення [Електронний ресурс] / Г. І. Радельчук // Сучасні інформаційні технології / 3. Програмне забезпечення. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/40_OINBG_2014/ Informatica/3_182487.doc.htm.

_______________

Науковий керівник: Двірничук Костянтин Васильович, кандитат фізико-математичних наук, Чернівецький національний університет імені Ю. ФедьковичаCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення