СПІЛЬНА РОБОТА НАД ДОКУМЕНТАМИ ВЕБЗАСОБАМИ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

СПІЛЬНА РОБОТА НАД ДОКУМЕНТАМИ ВЕБЗАСОБАМИ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ

22.02.2022 23:59

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Панченко Віталій Валерійович, студент, Сумський державний університет, м. Суми; Яценко Валерій Валерійович, кандат технічних наук, доцент, Сумський державний університет, м. Суми


У зв’язку з поширенням Covid-19 все більшої актуальності набуває питання використання різного типу хмарних технологій в бізнесі, освітньому процесі у закладах освіти і т.п. На даний час, коли більшість процесів здійснюється в он-лайн середовищі, послуги цих сервісів все більше стають невід’ємною частиною діяльності інтернет-користувачів.

Ціллю роботи є обґрунтування доцільності використання хмарних сервісів спільної роботи над документами в навчальному процесі, аналіз функціональних аспектів даних сервісів та застосування їх на практиці.

Для аналізу відібрано декілька додатків, використання яких відповідає меті дослідження. Серед них: Google Docs, Microsoft  Word, Slite, DropBox Paper [1]. 

Проведення аналізу за допомогою вебсервісу аналітики Google Trends чітко демонструє, що протягом останніх років попит на використання хмарних можливостей сервісів, що досліджувалися, зріс майже в 2 рази [2]. В цілому  вебсервіси схожі за функціональними можливостями, але є і своя специфіка, власний відповідний функціонал, необхідний для розв'язання поставлених задач, наприклад: збереження он-лайн документів в різних форматах, можливість редагування в режимі реального часу, доступ з різних цифрових пристроїв і т.п. Відрізняються вебсервіси і рівнем юзабіліті, на який в першу чергу звертають увагу користувачі. Завдяки великої сукупності  переваг, які відрізняють системи даного класу, їх популярність постійно зростає.

У сучасних умовах розподіл інформаційно-комунікаційних технологій, запровадження основ відкритості та прозорості, постійному вдосконаленні освітніх послуг, розвитку конкурентних взаємовідносин зумовлюють необхідність запровадження нових та модернізації наявних способів та інструментів хмарних сервісів.

Використання хмарних технологій для реалізації інформаційних процесів в освітньому та трудовому середовищі гарантує необмежений час доступу до інформації, усунення дублювання документів та даних; полегшення та спрощення доступу до цих; оптимізацію збереження електронних документів та даних; автоматизацію управлінських процесів та ін. Тим не менш, розташування інформаційних ресурсів на хмарних сервісах може мати деякі ризики (втрати файлів, несанкціонованого доступу, неможливості доступу до файлів при відсутності інтернет з'єднання та ін.). Крім того, введення хмарних технологій в діяльність установ, закладів освіти ще значною мірою залежить від рівня інформаційної компетентності користувачів, їх готовності до інноваційної та самоосвітньої діяльності.

Розглянутий в дослідженні набір хмарних вебсервісів може використовуватися не тільки за прямим призначенням але й застосуватися для створення позитивного ІТ іміджу закладу чи фірми для підтримки зворотного зв’язку з клієнтами, громадськістю або особами що навчаються.

Висновки. Отже, впровадження хмарних технологій спільної роботи дозволяє підвищити рівень управління як комерційною компанією так і освітньою установою та сформувати високий рівень інформаційної компетентності керівного складу та працівників, побудувати єдиний інформаційний освітній простір; гарантувати міцний економічний результат в запровадженні інноваційної діяльності. 

Література

1. Медведовська О. Г., Яценко В.В. Використання хмарного сервісу Dropbox для спільної роботи над документом. Актуальні питання природничо-математичної освіти. 2020. Вип. 2 (16). С. 154 – 161. 

2. Медведовська О. Г., Яценко В.В. Хмарні сервіси для організації спільної роботи над документами у режимі реального часу.  Вісник ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. 2021. №1. С. 112–121. URL: https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4180/4456.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення