РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ У ПРИМІЩЕННЯ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ У ПРИМІЩЕННЯ

05.04.2022 21:57

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Дубук В.І., кандидат технічних наук, доцент, кафедра Автоматизованих систем управління, доцент, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Васік С.Р., студент, кафедра Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів


Успішне функціонування сучасного інформаційного суспільства нерозривно пов'язане з обробкою значних об’ємів інформації різних видів, що супроводжується різноманітними інформаційними процесами.

Важливими компонентами комплексної безпеки сучасного суспільства є інформаційна [1] та кібернетична [2] безпеки, від вірного управління якими залежать інформаційна захищеність і кіберстійкість сучасних підприємств, установ та організацій.

Захист і безпека конфіденційних і таємних інформаційних ресурсів, матеріальних цінностей і комерційної таємниці, дисципліна співробітників - є необхідними умовами для забезпечення низьких ризиків діяльності, безперервної ефективної роботи і успішного розвитку сучасного підприємства.

На сьогодні одним з найбільш сучасних і ефективних методів вирішення проблеми комплексної безпеки підприємств, установ та організацій різних форм власності є використання автоматизованих систем контролю та управління доступом (АСКУД). 

Правильне використання АСКУД на підприємстві забезпечує контроль і закриває несанкціонований доступ до територій, будівель, приміщень, окремих поверхів і місць. При цьому АСКУД не встановлюватимуть бар’єрів для руху персоналу та відвідувачів у місцях, до яких їм вхід дозволений. 

Економічний ефект від впровадження АСКУД можна оцінити як зниження витрат на утримання технічного персоналу за вирахуванням вартості обладнання АСКУД за рахунок терміну його служби та витрат на обслуговування. 

Непряма (операційна) безпека від використання АСКУД полягає в підвищенні надійності режиму роботи смуги пропускання персоналу та дозволених відвідувачів і у збільшенні складності доступу до захищених об’єктів для зловмисників.

При формуванні опису об’єкта, визначенні його характеристик і форму-люванні основних вимог необхідно враховувати два принципових моменти: яка мета реалізації АСКУД і який очікуваний ефект від впровадження. Правильний вибір АСКУД, комплексний підбір та коректна інтеграція обладнання різних виробників і різних поколінь, стане найкращим рішенням для забезпечення операційної безпеки підприємства в цілому.

Метою даної роботи є розробка автоматизованої системи контролю і управління доступом у приміщення гуртожитків. 

Об’єктом дослідження є клас систем, як засобів, які автоматизують та підтримують автоматизацію процесів контролю доступу до приміщень. 

Предметом дослідження є методи та інструментальні засоби створення компонентів системи контролю та управління доступом до приміщень. 

Задачі проекту

- ознайомитись з об’єктом досліджень; 

- оглянути літературу яку буде використано для виконання завдання; 

- здійснити оцінку ефективності функціонування сучасних автоматизованих систем контролю та управління доступом; 

- розробити вимоги до системи контролю та управління доступом; 

- побудувати дерево цілей та дерево проблем; 

- розробити та відобразити алгоритм роботи компонентів та системи; 

- створити макетний зразок, для початкового представлення роботи системи. 

Біометрична ідентифікація – спосіб представлення користувачем свого унікального біометричного параметра, порівняння його з наявною базою даних та прийняття рішення щодо допуску особи-користувача до ресурсів з обмеженим доступом. Для зчитування персональних біометричних даних використовуються біометричні зчитувачі [3].    

Біометричні автоматизовані системи контролю і управління доступом є зручними для користувачів, оскільки носії біометричних даних є завжди з ними та не підлягають викраденню або втраті. Окрім цього, використання біометричних АСКУД за часом, відвідуваністю та контролем і управлінням доступом ефективно мінімізує ризик прорахунків та шахрайств, які все ще можливі при використанні карткових систем старого типу. 

При використанні сучасних комплексних рішень, наприклад - Bio Time [4], процес біометричної ідентифікації підвищує рівень безпеки, оскільки біометричні дані – відбитки пальців – не можуть бути скопійовані, відтворені та використані іншими, неавторизованими особами.

Загальну множину методів біометричної ідентифікації можна класифікувати [5, c. 105 - 106] та представити у вигляді переліку класів:

Статичні методи – основані на фізіологічних ознаках людини: 

• ідентифікація за відбитком пальця;

• ідентифікація за геометрією руки;

• ідентифікація за рисунком вен.

• ідентифікація за геометрією чи  термограмою обличчя;

• ідентифікація за райдужною оболонкою ока;

• ідентифікація за акустичними характеристиками вуха;

• ідентифікація за складом ДНК;

• ідентифікація за рівнем солоності шкіри.

Динамічні – використовують в основі поведінкові характеристики людей, а саме підсвідомі рухи у процесі повторення певної звичайної дії: голос, почерк, манера пішого руху. До вказаних слід віднести такі види:

• ідентифікація за голосом;

• ідентифікація за рукописним почерком;

• ідентифікація за клавіатурним почерком;

• ідентифікація за манерою пішого руху та інш.

Одним з пріоритетних видів поведінкової біометрії є манера набору на клавіатурі. При її визначенні фіксуються швидкість друку, тиск на клавіші, тривалість натиснення на клавішу, ритм - час між натисненнями на клавіші.

Також біометричним фактором може служити манера використання миші. Крім цього, поведінкова біометрія охоплює значну кількість факторів, не пов’язаних з використанням комп’ютерних систем, - манеру пішого руху, динаміку руху рук при розмові, манеру промови слів і т.п. 

Розроблені та використовуються на практиці також комбіновані АСКУД, що використовують декілька біометричних характеристик одночасно. 

Висновки. Було визначено мету, актуальність, об’єкт, предмет, задачі проекту автоматизованої системи контролю і управління доступом у приміщення. Проаналізовано методи біометричної ідентифікації у автоматизованих системах контролю і управління доступом. Вибрано апаратні та програмні засоби для реалізації проекту автоматизованої системи. Спроектовано, розроблено, частково протестовано макет автоматизованої системи контролю і управління доступом. 

Розроблена автоматизована система може використовуватися для реалізації контролю і управління доступом в приміщення, підвищує безпеку та рівень сервісу. 

Наступним етапом роботи над проектом автоматизованої системи контролю і управління доступом у приміщення передбачається ретельна перевірка її функціонування та формулювання рекомендацій щодо експлуатації.

Література

1. Бобало Ю.Я. Інформаційна безпека: навч. посібник. Ю.Я. Бобало, І.В. Горбатий, М.Д. Кіселичник, А.П. Бондарєв, С.С. Войтусік, А.Я. Горпенюк, О.А. Нємкова, І.М. Журавель, Б.М. Березюк, Є.І. Яковенко, В.І. Отенко, І.Я. Тишик. За заг. ред. д-ра техн. наук, проф. Ю.Я. Бобала та д-ра техн. наук, доц. І.В. Горбатого. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 580 с. 

2. Грищук Р.В. Основи кібернетичної безпеки / Р.В. Грищук, Ю.Г. Даник. Житомир: ЖНАЕУ, 2016. 616 с.

3. Царьов Р.Ю. Біометричні технології: навч. посіб. для вищих навчальних закладів / Р.Ю. Царьов, Т. М. Лемеха. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016.140 с.

4. Bio Time. URL: https://www.ucs.lv/Eng/index.php/services/bio-time/

5. Методи і технології біометричної ідентифікації за результатами літературних джерел / Л.Г. Коваль, С.М. Злепко, Г.М. Новіцький, Є.Г. Крекотень. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки, 2019. Том 30 (69), Ч.1. No 2. С. 104-112. Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення