МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ - НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ - НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

04.04.2022 15:50

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Павелчак-Данилюк Ольга Богданівна, кандидат технічних наук, Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету, м. Чортків


Однією з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку українського освітнього процесу – є застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні. В останні роки відбувається бурхливий розвиток програмно-технічних засобів створення, зберігання і обробка інформації у світі і зокрема в Україні дедалі швидше змінюється орієнтація сучасного суспільства.

Система освіти в Україні знаходиться в стані трансформації, вона змінюється за рахунок появи нових програмних засобів навчального призначення, розширюються межі спілкування, з’являються нові можливості комунікацій. Так, однією з найнеобхідніших умов у сучасному світі є використання різноманітних засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, а саме використання програмних засобів навчального призначення та мультимедійних технологій.

Одним із програмних засобів навчального процесу є мультимедійні технології.  Мультимедійні технології - це система комплексної взаємодії візуальних і аудіо ефектів під управлінням інтерактивного програмного забезпечення з використанням сучасних технічних і програмних засобів, які об’єднують текст, звук, графіку, фото, відео тощо в одному цифровому відтворенні.

Дані технології використовуються у традиційних формах навчання денному та заочному, такі способи навчання із використанням інформаційно-комунікаційних технологій називають комп’ютерним або електронним навчанням (Computer Based Trining, E-Learning) [1].

Внаслідок неупередженого процесу комп'ютеризації суспільства і безпосередньо освіти є виникнення дистанційного навчання, це на сьогодні є найбільш перспективною, гуманітарною, інтегральною формою освіти, яка налаштована на індивідуальне навчання. 

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг методом використання у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певним освітнім або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти [2].

Дистанційна освіта забезпечена такими технологіями:

 - кейстехнологія – це видача інформації з повним набором навчально-методичних, та рекомендаційних матеріалів із кожної дисципліни.  Портфель з інформацією подається як у вигляді підручників, методичок, на СD-дисках, флешках так і у вигляді мультимедійних програм. 

- мережева – це застосування засобів віддаленого доступу для отримання необхідної інформації для навчання, проведення індивідуальних консультацій з викладачами, практичних, семінарів, лабораторних і контролю знань. Ця технологія значно ефективніша за традиційну, тому вона орієнтована на індивідуалізацію навчання; 

- Телевізійна технологія (TV-технологія) характеризується тим, що весь спектр навчальної діяльності центральної освітньої організації копіюється в численні філіали через супутникові канали зв'язку. 

Однак є й спільні риси, Головною рисою є використання для навчання всіх можливих сучасних інформаційних засобів онлайн-комунікації:

• Google Сlassroom (classroom.google.com) – це одна з найпопулярніших освітніх платформ у світі, яка надає безкоштовний сервіс і додаток для вишів та некомерційних організацій. 

• Moodle – популярна серед викладачів та студентів багатьох країн онлайн-платформа з керуванням навчання. Велика кількість українських навчальних закладів прив'язує до даної платформи всю дистанційну систему навчання, обмін інформацією між викладачами, студентами та факультетами.

• Zoom – онлайн-сервіс відеозв'язку та відеоконференцій. Один із найбільш поширених інструментів для дистанційного навчання, контакту, а також  підприємцям зі своїми працівниками, які виконують роботу з дому. Працює як на комп’ютерах так і на смартфонах.

Традиційні інструменти інформаційних технологій: 

• сайт навчального закладу,

• електронна пошта,

• смартфон.

• ноутбук

Вони залишаються основними каналами для навчання і вирішення організаційних питань між викладачами та студентами.

Дистанційне навчання, що здійснюється за допомогою комп'ютерних телекомунікацій, має наступні форми занять.

– Чат-Заняття - навчальні заняття, які здійснюються з використанням інформаційних технологій. Чат-заняття проводяться одночасно, тобто всі учасники мають одночасний доступ до чату. У рамках багатьох дистанційних навчальних закладів діє чат-школа, у якій за допомогою чат-кабінетів організовується діяльність дистанційних викладачів і студентів.

– Веб-Заняття - дистанційні пари, конференції, семінари, ділові ігри, лабораторні роботи, практикуми й інші форми навчальних занять, проведених за допомогою засобів телекомунікацій і інших можливостей інтернету.

– За  використанням електронної пошти проводяться телеконференції. Існують системи дистанційного навчання, під час якого навчальні матеріали висилаються електронною поштою.

В основі даної системи закладений метод засвоєння, який назвали: «Природний процес навчання» (Natural Learnіng Manner). Отже дистанційне навчання - це доступна, проста й вільна система навчання. 

Технології, які використовуються в дистанційному навчанні можна поділити на три види:

Перша технологія – дистанційне навчання, яке проходить на основі паперових і аудіо носіях. Сюди входять аудіо- та відеодиски, навчально-методичні посібники та рекомендації, підручники та інше. В основному, в даній формі навчання зі студентом працює викладач, який і перевіряє роботи, які були надіслані поштою, а також проводить консультації і відповідає на питання по телефону, або у вайбері. Крім того, іноді проводяться заняття в спеціальних навчальних центрах.

Друга технологія – це дистанційне навчання за екрана. Так звана, телевізійного-супутникова технологія. Вона користується малим попитом, оскільки є дорогою і складною.

І, нарешті, третя технологія – це дистанційне навчання за допомогою інтернет-технологій. Інтернет-навчання користується найбільшим попитом і на даний момент є найбільш актуальним. Дана технологія включає в себе всі вище перераховані форми в різних пропорціях.

Можна зробити висновок, що дистанційне навчання – це вже наше сьогодення, тому що воно виправдовує себе і є дійсно зручним. Система дистанційного навчання побудована із врахуванням всіх тонкощів і нюансів, щоб забезпечити максимальну ефективність і користь навчання і в той же час, забезпечити зручність і доступність її застосування. Але є спеціальності, опанування яких у дистанційній формі складно уявити. Тому, я вважаю, що майбутнє освіти – за поєднанням традиційних форм навчання з новими дистанційними формами навчання.

Література:

1. В.М. Кухаренко. Дистанційне навчання [текст] / В.М. Кухаренко, О.В. Рибалко, Т.О. Олійник, М.В. Савченко. – Х.: ХДПУ, 1999. – 216 с.

2. Наказ 25.04.2013 № 466. Про затвердження Положення про дистанційне навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703 – 13 Наказ 25.04.2013 № 466. Про затвердження Положення про дистанційне навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z0703-13.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення