КРИПТО-МЕСЕНДЖЕР МИТТЄВОГО ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕННЯМИ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ RSA та AES - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

КРИПТО-МЕСЕНДЖЕР МИТТЄВОГО ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕННЯМИ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ RSA та AES

01.04.2022 21:25

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Кушнір Олеся Олегівна, магістрантка, Львівський Національний Університет імені Івана Франка, ЛьвівТе, що інформація має цінність, люди усвідомили дуже давно – недарма листування здавна було об’єктом пильної уваги. Тоді-то i виникла задача захисту цього листування від надмірно цікавих очей. Широке застосування комп’ютерних технологій i постійне збільшення обсягу інформаційних потоків викликає постійне зростання інтересу до криптографії. Останнім часом збільшується роль програмних засобів захисту інформації, які не потребують великих фінансових витрат в порівнянні з апаратними криптосистемами. Сучасні методи шифрування гарантують практично абсолютний захист даних.

Традиційною задачею криптографії являється проблема забезпечення конфіденційності інформації при передачі повідомлення по каналу зв’язку, який контролює противник.

В найпростішому випадку ця задача описується взаємодією трьох сторін. Власник інформації, зазвичай називається відправник, здійснює перетворення вихідної інформації (сам процес називається шифруванням) в форму переданих одержувачу по відкритому каналу зв’язку шифрувальних повідомлень з метою захисту її від противника. Законний отримувач інформації здійснює розшифрування отриманого повідомлення. Противник намагається оволодіти захищеною інформацією (його дії зазвичай називають атаками). Ключ – це важливий компонент шифру, який відповідає за вибір перетворення, яке застосовується для конкретного повідомлення. Зазвичай ключ представляє собою буквену чи числову послідовність [1]. 

У процесі виконання цієї роботи було порівняно симетричні та асиметричні алгоритми криптування та з’ясовано у яких випадках які алгоритми доречніше використовувати на практиці. Було досліджено, що асиметричні системи шифрування забезпечують значно меншу швидкість шифрування ніж симетричні, тому частіше вони використовуються не для шифрування повідомлень, а для шифрування ключів, які пересилаються між кореспондентами і потім будуть використані в симетричних системах. Спираючись на ці дослідження, саме таку архітектуру я застосувала у своєму крипто месенджері. Тобто для шифрування повідомлень я застосовувала AES алгоритм, а для забезпечення високої безпеки ключів, які пересилаються було обрано RSA алгоритм криптографії.

RSA алгоритм – це асиметричний алгоритм криптографії. Асиметричний фактично означає, що він працює з двома різними ключами, тобто відкритим ключем і закритим ключем [2].  Як випливає з назви, відкритий ключ надається кожному, а закритий ключ залишається приватним.  

AES алгоритм – це симетричний тип шифрування, оскільки він використовує один і той самий ключ для шифрування та дешифрування даних. Те, що робить AES унікальним, це його швидкість, безпека та простота реалізації.

При використанні двох асиметричних та симетричних алгоритмів разом можна легко організувати передачу конфіденційної інформації в мережі з багатьма користувачами. 

З врахування проведеного аналізу алгоритми криптування було створено консольний проект, крипто месенджер, на основі якого користувачі зможуть обмінюватися інформацією знаючи, що вона захищена і ніхто сторонній не дізнається її якщо йому попередньо не було надано доступ до цієї інформації.

Щоб запустити даний проект (Рис. 1) – повинні бути відкритими декілька терміналів, один з них має виконувати роль сервера (який повинен запуститися першочергово), інші ж роль клієнтів. Клієнт надсилає свій відкритий ключ на сервер і запитує деякі дані. Сервер шифрує дані за допомогою відкритого ключа клієнта та надсилає зашифровані дані. Клієнт отримує ці дані та розшифровує їх.


Рис. 1 Вихідний застосунок програми

Метою даної роботи було показати саме процес шифрування і дешифрування повідомлень, та обмін ключами, щоб зрозуміти як працюють асиметричні та симетричні алгоритми криптографії, які отримали широке розповсюдження в інформаційних системах.

Література

1 .Фергюсон Н. Практична криптографія / Н. Фергюсон, Б. Шнайдер. Пер. С англ. – М.: Видавничий будинок «Вiльямс», 2005. – 424 с.

2. Алферов А.П. Основы Криптографии / А.П. Алферов, А.Ю. Зубов, А.С. Кузьмин – М.: «Гелиос АРВ» 2002. – 480 с.

3. Bruce Schneier Applied Cryptography: protocols, algorithms and source codes in C. John Wiley Sons, Inc. 1994. – 564 p.

4. Ростовцев А.Г., Матвеев В.А. Защита информации в компьютерных системах. Выпуск 2: Элементы криптологии. – С-Пб., изд-во СПбГТУ, 1993. – 376 c.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення