ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВОДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВОДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

10.12.2021 22:49

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Куриляк П.В., студент, кафедра загальної математики та методики навчання інформатики, Волинський Національний університет імені Лесі Українки; Плясун А.М., студент, кафедра загальної математики та методики навчання інформатики, Волинський Національний університет імені Лесі Українки; Собчук О.М., к.п.н., доцент, кафедра загальної математики та методики навчання інформатики, Волинський Національний університет імені Лесі Українки


В дослідженнях закономірностей процесу навчання загальна дидактика використовує досягнення багатьох наук, зокрема, філософії, психології, вікової психології, кібернетики та ін. Саме кібернетика в значній мірі зумовила розробку в дидактиці технології програмованого навчання, алгоритмізацію і системно-структурний підхід в організації навчально-виховного процесу. Сучасні електронні засоби навчального призначення, зокрема інтерактивні онлайн-курси, за умови правильного підходу до проектування представляють собою зручний і універсальний спосіб навчання, забезпечуючи для учня комфортне опанування навчальним матеріалом з можливістю глибокого засвоєння базових понять, а для вчителя – ефективне управління навчальними діями учнів в умовах самостійного навчання [1]. Адже, важливо не просто надати учням навчальний контент, а й організувати ефективну взаємодію з ним, забезпечивши належне засвоєння навчального матеріалу за відсутності безпосереднього контакту з вчителем. Під інтерактивністю при цьому розуміють, насамперед, діалогове навчання, у ході якого здійснюється взаємодія учня з програмним засобом, що викликає його безпосередню реакцію [2].

Розроблений нами веб-курс представляє собою платформу-шаблон, який автор курсу (викладач) може наповнювати власними матеріалами, забезпечуючи слухачам умови для самостійної роботи та базові засоби контролю. Матеріал веб-курсу викладено з використанням ідеології програмованого навчання, коли опанування навчального матеріалу відбувається шляхом його розбиття на скінчену послідовність кроків, кожен з яких представляє собою мікроетап оволодіння одиницею знань або умінь. Мікроетап, крок програми, складається з трьох частин: 1) пред'явлення логічно завершеної дози навчальної інформації, завдання-операції по роботі з інформацією, її засвоєнню; 2) контрольні завдання (зворотний зв'язок); 3) вказівку про повторення вправ або перехід до наступного кроку [3].

Електронний курс передбачає три категорії користувачів: адміністратор, учень, та гість. Зареєструвавшись на курсі, студент матиме доступ до навчальних матеріалів, які систематизовані відповідно до програми навчальної дисципліни та організовані у формі змістових одиниць. По завершенні опрацювання кожної порції навчального матеріалу студент повинен виконати контрольні завдання (тести). Залежно від результатів виконання він переходить до наступної змістової одиниці, або переадресовується на повторне опрацювання попередньої теми з додатковими роз’ясненнями та коментарями. До наступної теми не можна перейти, поки не опрацьований матеріал попередньої.

 

Рисунок 1 – Діаграма діяльності студента при роботі з курсом

В особистому кабінеті студент матиме можливість відслідкувати своє просування по курсу, аналізувати динаміку виконання контрольних завдань. 

Автор курсу матиме можливість редагувати його вміст, створювати нові змістові одиниці та засоби контролю, адмініструвати користувачів, одержувати оперативну інформацію про хід опрацювання матеріалів курсу кожним із студентів, про успішність виконання тестових завдань. 

Даний веб-ресурс зможе використовувати як вчитель так і викладач для навчального ознайомлення з предметною областю, засвоєння її базових понять і концепцій. Виробити навички розв’язання типових практичних завдань в даній предметній області. Також проводити контроль та оцінку знань в студентів.

Навчальний матеріал курсу поділений на змістовні одиниці, найбільшою з яких є розділ. В межах розділу створюються теми – базові змістові одиниці. В темі вчитель створює текст, вибирає її порядок в розділі. В якості контенту теми може бути текст, рисунки, гіперпосилання. Вчитель має можливість створювати наповнення сторінки безпосередньо на курсі (у вбудованому редакторі), або експортувати його з готового документу (наприклад, Microsoft Word). 

Відповідно до концепції курсу, до кожної теми вчитель може запропонувати контрольне завдання (тест). При цьому він одразу формує коментар-пояснення, до якого студент переадресовується у випадку неправильного варіанту відповіді.

Реалізація цієї програми на максимальному рівні, може полегшити вивчення студентами теоретичного матеріалу. Читаючи теоретичну частину та відповідаючи на контрольні запитання, студент може самостійно отримати всю інформацію про предмет вивчення. При цьому опанування навчальним матеріалом відбувається за наперед складеним викладачем сценарієм, який забезпечує максимально повне оволодіння базовими компетентностями курсу. Веб-ресурс доступний в Інтернеті  за посиланням: http://ecourse.site/uk.

Література:

1. Дидактика як теорія освіти і навчання [Електронний ресурс]. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://pidru4niki.com/16591226/pedagogika/didaktika.

2. Інтерактивні комп’ютерні технології навчання / Г. М. Алексеєва // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2020. – № 6. – С. 28-31.

3. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2003. – 616 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення