ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК З ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ В СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК З ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ В СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

03.09.2021 22:44

[3. Технічні науки]

Автор: Суддя В.А., викладач-методист, Циклова комісія спеціальних дисциплін з газопостачання, Прилуцький агротехнічний коледж, м. Прилуки


В умовах трансформації освіти в Україні, викладання дисципліни інженерна графіка вимагає сучасного підходу, за допомогою якого навчальний процес буде не лише цікавим, але й формуватиме ряд компетентностей, стимулюватиме до творчого підходу у вирішенні практичних завдань, які виникають у процесі вивчення інженерної графіки. Свої корективи вносить в організацію освітнього процесу і сучасне життя, пов’язане з необхідністю здійснення дистанційного навчання. Тому змінюється і методика проведення занять і, відповідно,  вимоги до викладача. 

Використання інформаційних технологій вимагає від освіти не тільки забезпечення комп’ютерною технікою, а й підготовленого спеціаліста з чіткою мотивацією до використання сучасних засобів навчання. Інформаційна компетентність викладача є новим напрямом, який виник безпосередньо під впливом розвитку інформаційних технологій. 

Успішне викладання неможливе без стимулювання активності студентів у процесі навчання, що має на меті залучити їх до вивчення теми заняття, викликати зацікавленість, допитливість, пізнавальний інтерес. Системне застосування інформаційних технологій навчання для розвитку творчих здібностей студентів дозволяє ширше використовувати активні (проблемні) й інтерактивні (діалогові) методи навчання.

Використання інформаційних технологій при викладанні інженерної графіки дозволяє вирішити такі завдання:

- опанування теоретичними знаннями пов’язаними з правилами побудови зображень об’ємних форм на площині, вимогами до оформлення креслень у відповідності з діючими стандартами;

- вироблення практичних навичок виконання та оформлення креслень:

- розвиток просторової уяви та творчих здібностей студентів.

Особливу роль в умовах дистанційного навчання відіграють електронні підручники, які є одним з інструментів самостійної підготовки з дисципліни.

Найбільш зручним є використання на заняттях мультимедійних технологій у формі презентації. Підготовка презентацій вимагає від викладача опрацювання значної кількості методичних посібників, потребує багато часу. В той же час для студентів це значно полегшує процес засвоєння знань та формування навичок. 

Важливим елементом заняття з використанням мультимедіа є використання відеосюжетів. Це теж в значній мірі сприяє поліпшенню ефективності освітнього процесу.  

Процес навчання не можна уявити без здійснення контролюючої функції. Все ширше застосування знаходять тести і контролюючі комп’ютерні програми, адже саме при проведенні контролю знань і вмінь комп’ютер використовується в навчальному процесі з найбільшою ефективністю.

Отже, використання інформаційних технологій при вивченні інженерної графіки сприяє кращому засвоєнню матеріалу, викликає інтерес до навчання, впливає на результати освітнього процесу. Підготовка до занять з використанням інформаційних технологій стимулює й самого викладача до пошуку нових матеріалів та сприяє самовдосконаленню, особливо розвитку професійної та інформаційної компетенції.

Література:

1. Кадемія М. Ю. Інтерактивні засоби навчання : навчально-методичний посібник / М. Ю. Кадемія, О. А. Сисоєва. – Вінниця : ТОВ «Планер», 2010. – 217

2. Носенко Т.І. Інформаційні технології навчання: начальний посібник. – К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2011. – 184 c. Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення