СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК СУДНОВИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК СУДНОВИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

03.09.2021 22:42

[3. Технічні науки]

Автор: Корбан Д.В., канд. техн. наук, кафедра управління судном, доцент, Національний університет «Одеська Морська Академія», м. Одеса


Сучасні суднові радіолокаційні системи являють собою складні програмно-технічні комплекси, тенденцією розвитку яких є введення в їх структуру поляризаційних вузлів, що дозволяють здійснювати селекцію і розпізнавання навігаційних об'єктів, що знаходяться в зоні зливових опадів, що випадають, або за її зоною, а використання відомостей про зв'язок параметрів навігаційного об'єкта з поляризаційними радіолокаційними сигналами дозволяє здійснювати функціонування суднової РЛС в умовах перешкод і при наявності шумів.

Автоматизація функціонування елементів і пристроїв суднової РЛС визначається вимогами ефективності застосовуваних по трасі руху судна рішень на основі отриманої радіолокаційної інформації.

Автономність судна, як об'єкта управління є найпотужнішою передумовою для створення на його борту відповідного суднового радіолокаційного комплексу з поляризаційною структурою радіолокаційних сигналів.

При розвитку суднових радіолокаційних систем самим найцікавішим і найбільш складним є поява стрибків. Стрибки в розвитку суднових радіолокаційних систем відповідають такому етапу їх розвитку, коли змінювання окремих елементів і зв'язків в радіолокаційній системі призводить до одночасного вдосконалення відразу декількох її функцій.

Формування завдання синтезу адаптивних по поляризаційним характеристикам пристроїв в системі суднової РЛС дозволяє розглядати поляризацію електромагнітної хвилі як найважливіше потенційне джерело інформації про навігаційний об'єкт.

В сучасних суднових радіолокаційних системах антену необхідно розглядати як основний елемент її поляризаційної структури, що є рецептором (аналізатором) поляризації.

У суднових антенних системах необхідною умовою є застосування нової технології по використанню в них активних елементів і пристроїв обчислювальної техніки. У розроблюваних сучасних поляриметричних суднових РЛС антена є частиною пристрою обробки сигналів як на випромінювання, так і на приймання. В ній здійснюється управління амплітудою, фазою і поляризацією випромінюваних і прийнятих електромагнітних хвиль, як просторово-часових сигналів. Сучасна антена судновий РЛС є діджітенною, тобто пристроєм, що органічно пов'язаний з обчислювальним комплексом. Антена суднової РЛС взаємодіє з каналом поширення магнітного поля через свою апертуру, під якою розуміється статистична або динамічна (що змінюється в часі) структура розташування елементів перетворення просторово-часових і поляризаційних характеристик електромагнітної хвилі в контрольовані сигнали в фідерах антени із заданою сукупністю параметрів у зазначених елементів перетворювача. Ця сукупність параметрів визначає структуру і характеристики алгоритмів просторово-часової та поляризаційної обробки системи сигналів суднової РЛС.  

Великий інтерес представляє тенденція підвищення надійності суднової РЛС в реальних умовах судноводіння. Зростання необхідної надійності, одержуваної інформації суднової РЛС призводить до одночасного існування в ній підсумкових і накопичених когерентних і некогерентних радіолокаційних сигналів. Завдання розпізнавання і селекції навігаційних об'єктів в умовах атмосферних перешкод вимагає вимірювання не кінематичних характеристик навігаційних об'єктів. Виявлення тенденцій розвитку суднової радіолокаційної техніки дозволяє включити в дослідження та керуючі завдання аналізу відповідних організаційних структур виробничих і промислових колективів, відповідальних за розробку нової суднової радіолокаційної техніки.

Список використаних джерел:

1. Сарычев В.А. Структура информационно-измерительных систем / В.А. Сарычев  // Измерительная техника. - М., 1978. - №8. - С.10-25.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення