ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ

28.09.2021 21:55

[2. Економічні науки]

Автор: Клімова Д.С., студентка IV курсу економічного факультету, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна


Якість державного управління соціально-економічним розвитком регіонів вимірюється якістю державних інституцій. Сучасний етап розвитку систем державного управління регіоном вимагає застосування великих даних в аналізі соціально-економічного стану, врахування громадської думки, залучення громадських організацій при прийнятті стратегічних рішень і формуванні регіональних стратегій розвитку; проведення наскрізної інвентаризації муніципального, державного майна, природно-рекреаційних ресурсів та їх справедливої оцінки. Все це вимагає швидкої цифровізації довідкових баз, а також самих процесів взаємодії держави з громадянами з максимальним виключенням людського фактору, а отже, позбавленням можливостей корупційного застосування ресурсу влади групами впливу.

Моделі регіонального розвитку будуються на основі історичної, економічної, соціальної, інфраструктурної, географічної, культурної приналежності території та враховуються у побудові стратегії регіонального розвитку. Сучасна модель державного управління територією є складним синтезом кількох існуючих моделей управління.

На сьогодні найбільш актуальною і природною моделлю соціально-економічного розвитку є модель  інклюзивного зростання. В літературі застосовуються поняття «інклюзивний розвиток, інклюзивне зростання, інклюзивні інновації тощо. Терміну «інклюзивні інституції» присвячено працю двох авторів – Д. Аджемоглу і Д. Робінсона [1]. Інклюзивні інституції характеризуються наступними ознаками: забезпечують співучасть більшої частини громадян в економічних відносинах з можливістю отримання доходу; вільний вхід на ринок у бізнесі; вільний вибір професії і кар'єри для усіх громадян; стимулювання економічної активності усіх верств населення; захищені права приватної власності, неупереджена система правосуддя і рівні можливості для участі усіх громадян в економічній діяльності; інклюзивні політичні інститути запобігають регулюванню економіки на власну користь групами впливу.  

Інклюзивна економіка засновується на інклюзивних інститутах та характеризується властивістю «творчого руйнування» на основі інновацій (за Й. Шумпетером). Це економіка змін і можливостей переходу на новий якісний рівень, на відміну від економіки, заснованої на екстрактивних економічних і політичних інститутах. 

О. Д. Прогнімак у огляді природи і сутності понять інклюзивного розвитку наводить кілька визначень інклюзивного зростання, ґрунтованого на інклюзивних інноваціях, інклюзивній економіці, інклюзивних політичних і економічних інститутах. Європейська комісія інклюзивне зростання характеризує як «забезпечення високого рівня зайнятості, інвестування в освіту, боротьбу з бідністю і модернізацію ринків праці та  системи соціального захисту і сприяння більшому об'єднанню суспільства. Переваги економічного зростання мають поширюватися на усі регіони країни, посилюючи територіальну єдність» [2]. Стратегія розвитку України – 2030 орієнтує на створення підзвітних, ефективних інклюзивних інституцій.

Таким чином, трансформація інститутів державного управління у напрямку подальшої цифровізації, дозволяє виключити людський фактор у відносинах між людиною та державою, сприяючи мінімізації корупційних зв՚ язків та запобігаючи отриманню державними службовцями специфічної корупційної ренти. З іншого боку, цифровізація є основою побудови інклюзивних інституцій. Для держави – це шанс, не руйнуючи матрицю управлінських структур і не утворюючи нових, оздоровити, «опрозорити», осучаснити системи управління.

Список використаних джерел:

1. Аджемоглу Д., Робинсон Д. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты, 2015. Москва, АСТ 693 с.

2. Прогнімак О.Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1. С. 187-197.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення