МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

28.09.2021 22:15

[2. Економічні науки]

Автор: Омельчук Н.В., здобувач вищої освіти, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця


Внаслідок розвитку світової економіки та співробітництва різних країн виникає потреба узгоджувати й узагальнювати трудові відносини, які склалися на міжнародних ринках праці. Міжнародна організація праці покликана забезпечити виконання цих завдань.

Міжнародна організація праці – світова міжурядова організація з питань людини на ринку праці та захисту її інтересів, покликана забезпечити захист прав людини через організацію та упорядкування соціально-трудових відносин у всьому світі.

З появою Міжнародної організації праці (МОП) у світі відбулися певні зміни. Започаткувавши свою діяльність, у 1919 році, МОП і до сьогодні є впливовим міжнародним органом, головна ціль якого – сприяння розвитку в сфері соціально-трудових відносин, шляхом підвищення добробуту й поліпшення умов праці людей, захисту їх прав через покращення якості трудового життя. Виникнення міжнародної організації ознаменувало перший крок на шляху до створення соціального миру між різними суспільними класами та забезпечення суспільної злагоди в усьому світі.

Одним із важливих пріоритетів роботи МОП є міжнародна технічна співпраця з урядами та відповідними органами країн світу, які беруть на себе відповідальність за сприяння добробуту всіх народів. Маючи універсальний характер, МОП перед усім здійснює нормотворчу діяльність. Ця діяльність є головною при визначені напрямів роботи МОП. Особливе місце займають дослідження та публікації у сфері економічних та соціально-трудових відносин, які є невід′ємною  частиною роботи МОП.

Структура МОП є досить розгалуженою. Кожний орган виконує безліч необхідних задля підтримання сталого розвитку функцій. Взаємодія різних установ доповнює одна одну та спонукає досягти найкращого результату. Увесь механізм функціонування МОП виходить з принципу трипартизму, тобто через узгодження питань між трьома сторонами-партнерами: працівниками, підприємцями та роботодавцями за участю держави. Історичний досвід довів, що регулювання соціально-трудових відносин за участю трьох зазначених сторін є найефективнішим.

Головним органом МОП є міжнародна конференція праці (МКП). Конференція відбувається раз на рік в Женеві, де приймаються усі акти МОП. Делегатами Міжнародної конференції праці є по два представника від уряду і по одному від найбільш представницьких організацій працівників і роботодавців кожної держави-учасниці. МКП розробляє, приймає та вдосконалює міжнародні конвенції та рекомендації, аналізує найважливіші проблеми соціального характеру у світі, детермінує напрямки роботи МОП, виносить колективне рішення щодо ухвалення бюджету та програму роботи організації, обирає адміністративну раду МОП, є своєрідною платформою для обміну думок щодо сучасних проблем у соціально-трудовій сфері [1]. 

Формування і регулювання соціально-трудових відносин в усьому світі відбувається під впливом. Цей вплив відбувається за кількома напрямками, які визначені в основних документах МОП. 

Основними напрямками діяльності МОП є:

• покращення виконання трудового законодавства;

• втілення у життя принципів свободи та ефективного визнання прав на колективні переговори;

• сприяння викоріненню дискримінації у сфері соціально-трудових відносин;

• зміцнення усталеної практики трипартизму, шляхом співпраці між державою, роботодавцями та трудящими;

• концентрація зусиль МОП на пропаганді й поширенні в усьому світі гідної праці як глобальної потреби сьогодення;

• покращення трудового законодавства країн у сфері соціально-трудових відносин та втілення в життя фундаментальних конвенцій МОП [2, с.82]. 

Унікальність МОП полягає в її тристоронній структурі, завдяки якій уряди та соціальні партнери 187 держав-членів мають можливість вільно і відкрито обговорювати свої дії у національній політиці і практиці. Така взаємодія зумовлена тим, що об′єднання роботодавців і найманих працівників перебувають на однакових умовах на всіх рівнях МОП шляхом поєднання інтересів. При формуванні політичного курсу і програм, МОП є єдиною всенародною організацією, де вона має рівний голос з урядами країн [3, с. 14].

Таким чином Міжнародна організація праці є спеціалізованою установою, яка працює при ООН, створена з метою встановлення і забезпечення суспільної злагоди, захисту прав людини, розвитку принципів трипаратизму, соціального прогресу в усьому світі. Важко переоцінити роль, яку відіграє МОП у світі, зокрема в сфері соціально-трудових відносин. МОП сприяє виробленню й вдосконаленню політики і законодавства у сфері праці в країнах, які потребують змін у сфері праці. Рівень розвитку і цивілізованості суспільства та країни в цілому визначається насамперед прийняттям та ратифікацією конвенцій МОП. Важливість МОП спричинена цілями, закріпленими в її статуті та напрямками діяльності, адже на сучасному етапі розвитку світ потребує нових підходів та методів регулювання соціально-трудових відносин.

Література:

1. Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. URL: https://geneva.mfa.gov.ua/posolstvo/2609-labour (дата звернення: 30.04.2021).

2. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія. К.: КНЕУ, 2003. 230 с.

3. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально - трудових відносин. URL: http://ea.donntu.edu. 

________________ 

Науковий керівник: Говорко О.В., к. е. н., доцент, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення