АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «УКРБУДМАТЕРІАЛИ» - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «УКРБУДМАТЕРІАЛИ»

28.09.2021 21:53

[2. Економічні науки]

Автор: Касапова І.С., аспірант, кафедра бухгалтерського обліку та аудиту, ОНЕУ, м. Одеса


Оборотні кошти на підприємстві займають значну частину матеріально-грошових активів. Тому раціональне та економне використання оборотних коштів суб'єктів господарювання має неабияке економічне значення. Для оцінки ефективності використання оборотних коштів виробничих підприємств застосовують певні показники.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується швидкістю їхнього обертання, оборотністю. Прискорення оборотності цих коштів зумовлює збільшення обсягу продукції на кожну грошову одиницю поточних витрат підприємства та вивільнення частини коштів і завдяки цьому створення додаткових резервів для розширення виробництва.

Чим менше оборотні кошти затримуються на окремих стадіях, тим швидше завершується їх кругообіг. Таким чином, показники, що характеризують швидкість оборотності оборотних коштів, і є показниками ефективності їх використання.

Коефіцієнт оборотності (Circulating coefficient), який розраховується шляхом ділення вартості реалізованої продукції за діючими оптовими цінами за певний період на середній залишок оборотних коштів за той самий період.

Коефіцієнт оборотності показує, скільки оборотів здійснили оборотні кошти за певний період.

Показником, оберненим коефіцієнту оборотності, є коефіцієнт завантаження оборотних коштів (Load of circulating assets factor), який показує, скільки оборотних коштів припадає на одну грошову одиницю (гривню) реалізованої продукції за певний період [1].

Розглянемо показники використання оборотних коштів на прикладі ПАТ «Укрбудматеріали»

Таблиця 1 – Аналіз використання оборотних коштів
Розрахунки, наведені в табл. 1, свідчать що ефективність використання оборотних коштів підприємства в звітному році порівняно з попереднім погіршилась, про що свідчить зменшення коефіцієнту оборотності на 0,04 обороти, збільшення коефіцієнту завантаженості на 0,01 та збільшення тривалості одного обороту оборотних коштів на 3,9 днів (за рахунок збільшення часу перебування коштів в запасах – на 14 днів, В грошових коштах – на 0,5 дня, в інших оборотних коштах – на 0,3 дня). Підвищення показника тривалості одного обороту говорить про те, що компанії необхідно залучити більше фінансових ресурсів для фінансування оборотних активів, а це веде до збільшення фінансових витрат, так як необхідно залучати додаткові кошти у розмірі 1843,1 тис. грн. Якщо оборотні кошти використовувались би на рівні попереднього року, то кредиторська заборгованість склала 15936,9 тис. грн. 

Література:

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч.пос. – Київ: Атіка, 2002. – 480 с.

2. Форма №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

3. Форма №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення