ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

28.09.2021 21:29

[2. Економічні науки]

Автор: Бондаренко Л.П., к.е.н., доцент, кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Омелян Х.А., студентка, кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів


Сучасний світ змінюється надзвичайно швидко. Бізнес, який має намір виходити на провідні позиції, зобов’язаний постійно бути в пошуку нових моделей діяльності та запроваджувати інноваційні рішення. В новому цифровому світі важко недооцінювати роль інформації для сучасного суспільства. Цифровізація (діджиталізація) економіки стає пріоритетом розвитку більшості цивілізованих країн, і нашої зокрема. Закономірні зміни виникають і в галузі бухгалтерського обліку [1]. 

Для того щоб приймати ефективні рішення та вчасно реагувати на зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищах надзвичайно важливо оперативно збирати та обробляти дані, а також правильно визначати їх значущість та актуальність. Таким чином перед системою управління компанією стоять такі завдання: забезпечення надходження інформації, що відображає реальний стан фінансово-господарської діяльності; здійснення збору уніфікованої, стислої, чіткої та простої за формою передачі інформації; організування своєчасності її надходження.

З 2017 року, на базі ресурсів державного регулятора у сфері обігу цінних паперів – НКЦПФР, розпочалось введення українських організацій в процес звітування в електронному вигляді. Ключовою метою такого впровадження була автоматизація збору даних саме публічних товариств, що дає можливість зацікавленим користувачам, таким як регулятори, аналітики та інвестори, швидко одержувати прозору та повну фінансову інформацію і здійснювати детальний аналіз. Такий формат подачі фінансової звітності запроваджений з 2020 року для компаній, які становлять суспільний інтерес, в тому числі великих компаній. Підприємства, що відповідають цій категорії за результатами року мають подавати фінансову звітність у форматі iXBRL з використанням таксономії за міжнародними стандартами. XBRL (eXtensible Business Reporting Language) – «розширювана мова ділової звітності», що представляє собою вільно доступний глобальний стандарт для обміну бізнесовою інформацією. XBRL дозволяє виражати смислове значення, що зазвичай вимагається в бізнес звітності [2]. 

Для того щоб реалізувати такий проект, в Україні створили веб-сайт «Система Фінансової Звітності: FRS.GOV.UA», що є своєрідним порталом для компаній, які подають фінансову звітність до Центру збору фінансової звітності у форматі iXBRL відповідно до таксономії UA XBRL МСФЗ [2]. 

Програмним забезпеченням для затвердження фінансової звітності на безкоштовній основі є Arelle. На веб-сайті XBRL International також можна знайти перелік платних програм для управління фінансовою звітністю. 

Отже, безумовно удосконалення технічної й технологічної складової обліку з урахуванням діджитал-інструментів сприяє подальшому розвитку та досконалішої організації фінансової звітності. В усьому світі і в Україні зокрема набула розповсюдження електронна система подання звітності, що допомагає автоматизувати і тим самим полегшити створення, валідування та обробку фінансової звітності.

Література:

1. Ілляшенко К.В. Вплив діджиталізації на реформування бухгалтерського обліку та звітності / К.В. Ілляшенко // Теорія та практика управління розвитком економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ. – 2019 р. – С. 36-39.

2. Малишкін О.І. Напрямки розвитку звітності в умовах автоматизації та діджиталізації / О.І. Малишкін, О.В. Ярмоліцька // Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. Київ. – 2020. – С.176-180.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення