АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИТІКАННЯ ГАЗУ З ГАЗОПРОВОДУ І ЙОГО ФІЛЬТРАЦІЇ В ҐРУНТІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИТІКАННЯ ГАЗУ З ГАЗОПРОВОДУ І ЙОГО ФІЛЬТРАЦІЇ В ҐРУНТІ

26.09.2021 17:20

[3. Технічні науки]

Автор: Дрінь Н.Я., к.т.н., асистент, кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ


В основу математичних моделей покладено рівняння нестаціонарної плоскої фільтрації рідини в пористому середовищі, в якій джерело витоків розглядається як точкове джерело і моделюється за допомогою функції Дірака. Лінійна фільтрація неперервного середовища в ґрунті описується законом Дарсі, згідно з яким швидкість фільтрації з урахуванням джерела 
Рівняння нерозривності лінійної фільтрації з урахуванням зв’язку між тиском і густиною у формі  має вигляд
Диференціюючи (1) за часом і (2) за лінійною координатою та переходячи до плоскої задачі, отримаємо математичну модель у вигляді
де: w - швидкість фільтрації як функція часу t і просторових декартових координат x, y; x8, y8 –  координати точкового джерела інтенсивністю q;  – функції Дірака; F – площа перетину фільтрації.

Створена математична модель фільтрації газу в пористому середовищі (ґрунті) є більш  справедливою для першої фази нестаціонарної фільтрації (досягнення поверхні ґрунту), другої фази нестаціонарної фільтрації (нестаціонарне витікання газу в атмосферу) і стаціонарного витікання газу через ґрунт в атмосферу. Слід зауважити, що не дивлячись на різний підхід до побудови математичних моделей, результати реалізації моделі співпадають з аналогічними результатами нашої моделі, одержаними для ідентичних умов першої фази нестаціонарної фільтрації. На основі результатів досліджень, з урахуванням реалізації запропонованої математичної моделі побудовано графіки, які обмежують границі ареалу загазованості для першої і другої фаз процесу нестаціонарної фільтрації газу. Вказані графіки для напрямку вздовж і поперек трубопроводу наведені на рисунку 1.Рис. 1. Друга фаза нестаціонарної фільтрації газу

Аналіз результатів свідчить, що найбільший об’єм ареал загазованості ґрунту займає на кінець першої фази нестаціонарної фільтрації газу в ґрунті.

Література:

1. Грудз В.Я., Запухляк В.Б, Грудз В.Я.(молодший), Побережний Л.Я., Дрінь Н.Я., Стасюк Р.Б. Прогнозування потенційних ризиків виникнення витоків на газопроводах. Вісник Тернопільського національного технічного університету. 2019. №4. С. 78-81.

2. Грудз В.Я., Грудз Я.В., Фейчук В.Д. Діагностування малих витоків з трубопроводу. Розвідка  і розробка нафтових і газових родовищ. 1999. №36. С.42-44.

3. Грудз В.Я., Тимків Д.Ф., Михалків В.Б. Обслуговування і ремонт газопроводів. Івано-Франківськ. Лілея-НВ. 2009. 711 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення