АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС РЕЄСТРАЦІЇ ДЕФЕКТІВ В МЕТАЛЕВИХ ЗРАЗКАХ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС РЕЄСТРАЦІЇ ДЕФЕКТІВ В МЕТАЛЕВИХ ЗРАЗКАХ

26.09.2021 16:22

[3. Технічні науки]

Автор: Бенедицький В.Б., старший викладач, кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир; Демчук М.А., студент 4 курсу, кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир; Коренівська О.Л., к.т.н., доцент, кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир


Вступ. В даний час широко застосовуються методи і засоби неруйнівного контролю металевих виробів, що дозволяють перевіряти якість, не порушуючи їх придатність для подальшого використання за призначенням.

Різноманіття завдань, що виникають при необхідності проведення неруйнівного контролю різних виробів, призвело до розробки і використання ряду різних акустичних методів контролю [1, 2].

Метою роботи є розробка апаратно-програмного комплексу для реєстрації, обробки та аналізу акустичних хвиль для подальшого визначення функціонального стану металевих зразків.

Запропоноване технічне рішення. На рисунку 1 наведено блок-схему макета розробленого приладу. Макет працює наступним чином: блок генерування тестового сигналу формує акустичний імпульс, що проникає  в внутрішні шари металевого зразка (об’єкт перевірки), блок вимірювання здійснює перетворення отриманого акустичного сигналу в електричний та цифровий код, блок обробки виконує необхідні математичні перетворення, блок візуалізації будує фазовий портрет.Рис. 1 – Блок-схема комплексу реєстрації дефектів в металевих зразках

Для перевірки запропонованого технічного рішення, було проведено дослідження впливу на форму сигналу металевих зразків у вигляді з’єднаних двох стальних пластин розміром 45х27х4 мм. Для імітації дефекту між пластинами розташувався папір товщенною 102 мкм, 204 мкм, 306 мкм, 408 мкм. Осцилограми отриманих вихідного сигналу та фазового портрету зразка № 4 показані на рис.2.

   

Рис. 2 – Осцилограми вихідного сигналу та фазового портрету зразка №4

Висновки та рекомендації за результатами досліджень. Аналіз отриманих даних показав, в часовій області форма вихідного сигналу змінюється не помітно, що ускладнює формування шаблону, що відповідає металевому зразку без дефекту. Структура шаблону дозволяла би формувати штрафні зони для зразків довільної форми. При використані аналізу сигналу у фазовій площині, спостерігаємо суттєві зміни фазового портрету, що відповідає різним дефектам та спрощує формування шаблону.

Таким чином, на даному етапі, експериментальні дослідження підтвердили доцільність використання даного методу для експрес-досліджень металевих деталей однакової форми на предмет наявності внутрішніх дефектів.

В ході експерименту було виявлено, що потрібно проводити масштабування та усереднення вихідних результатів для зниження впливу характеристик мікрофонного модуля та АЦП на функціонування комплексу.

Література:

1. ДСТУ 2865-94. Контроль неруйнівний. Терміни та визначення. Київ: Держстандарт України, 1995. 55 с.

2. Скальський В. Р., Сулим Г. Т. Основи акустичних методів неруйнівного контролю. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 384 c.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення