ДООЧИЩЕННЯ РІДИНИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ГРУПУВАННЯМ ДОМІШОК - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ДООЧИЩЕННЯ РІДИНИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ГРУПУВАННЯМ ДОМІШОК

30.03.2023 19:12

[3. Технічні науки]

Автор: Кудільчак М.В., студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; Кудільчак С.В., студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; Терентьєв О.М., доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

ORCID: 0000-0003-1009-7304 Mykhaylo Kudilchak
ORCID: 0000-0003-2523-2804 Oleh Terentiev
ORCID: 0000-0002-9978-5121 Stepan Kudilchak
Актуальність доочистки рідини зумовлена необхідністю постійного забезпечення чистою водою  побутових і виробничих потреб [1]. 
Метою роботи є доочищення рідини управлінням траєкторією руху домішок для їх подальшого виведення із потоку і повторного використання рідини у технологічному процесі і побуті.
Завдання. Створення робочої камери групування домішок при доочищенні рідини електромагнітним впливом на їх траєкторію руху.
В Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського на кафедрі автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів Навчально-наукового Інституту енергозбереження та енергоменеджменту створено систему доочищення рідини для повторного використання її у технологічних процесах (надалі система). Основним елементом системи є робоча камера групування (РКГ) домішок. Домішки, що забруднюють рідину, обертаються навколо їх осі в РКГ, рисунок 1. У нижній частині РКГ створено отвір, призначений для видалення домішок з основного потоку рідини. Доочищення рідини проходить завдяки закручуванні і групуванні домішок в параболоїд обертання навколо осі РКГ. 
Рисунок 1. Робоча камера групування домішок рідини: 1 – вузол вводу рідини; 2 – соленоїди, 3 – параболоїд групування домішок; 4 – днище РКГ з центральним отвором видалення домішок з рідини.
На зовнішню поверхню РКГ намотано 3 котушки з мідного дроту. Перша, верхня котушка діаметром 100 мм намотана дротом ПЕВ-1 перерізом 1,5 мм2 з кількістю витків – 150. Друга котушка діаметром 95 мм намотана дротом ПЕВ-1 перерізом 1 мм2 з кількістю витків – 300. Третя котушка діаметром 90 мм намотана дротом ПЕВ-1 перерізом 0,35 мм2 з кількістю витків – 600. Висота робочої частини РКГ – 305 мм. Об’єм забрудненої рідини в РКГ дорівнює 2,4 дм3. Розміщення котушок на зовнішній поверхні РКГ забезпечило вплив сили Лоренца на заряджені частинки, що змушує їх рухатись по радіусу Лармора [2]. Радіус орбітального руху домішок зменшується при зростанні індуктивності котушок до 0,12 Гн і є мінімальним 10 мм біля отвору у днищі для видалення домішок. На вході у РКГ - більший діаметр параболоїда обертання 95 мм. У нижній частині РКГ, на виході системи передбачено вставку з отвором (15-20) мм. видалення домішок (рис. 2). У центральний отвір вставки видаляються домішки забруднення. У переферійні отвори до баку надходить очищена рідина.

Рисунок 2 – Вставка у кінцевій частині РКГ для видалення згрупованих домішок з потоку рідини.
Створено систему доочищення рідини за рахунок управлінням траєкторією руху домішок їх відокремлення і виведення із потоку. Практично доведена можливість розділення домішок рідини за рахунок зростання індуктивності в робочій камері групування (РКГ) завдяки розміщенню на її зовнішній поверхні котушок індуктивності.
Висновки.
1. Доочищення рідини проведено електромагнітним впливом на траєкторію руху домішок, за рівнянням Улісса Діні, що сприяло їх групуванню у параболоїд їх обертання навколо осі робочої камери групування (РКГ) і подальшому їх видаленню з камери.
2. Створена лабораторна система доочистки рідини дозволила багаторазове її використання в технологічному процесі. Висота робочої частини РКГ – 305 мм. Об’єм забрудненої рідини в РКГ дорівнює 2,4 дм3.
3. На вході у РКГ домішки відтворювали більший діаметр параболоїда обертання 95 мм. У нижній частині РКГ, на виході системи, передбачено вставку з отвором (15-20) мм. видалення домішок. 
4. Радіус орбітального руху домішок зменшується при зростанні індуктивності котушок до 0,12 Гн і є мінімальним 10 мм біля отвору у днищі для видалення домішок.
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ
1. Водний кодекс України (2022) Офіційний вебпортал парламенту України. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed: March 14, 2023). 
2.  Garry McCracken and Peter Stott (2012) Magnetic confinement, Fusion (Second Edition). Academic Press. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123846563000052. 

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення