ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ

28.03.2023 23:46

[3. Технічні науки]

Автор: Гилка Владислав Вікторович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Томаш Василь Васильович, кандидат педагогічних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці


Головний стратегічний напрямок розвитку системи професійної освіти –інтеграція у світовий освітній простір, вирішення проблеми особистісно- орієнтованого навчання, тобто такого навчання, у якому особистість здобувача була б у центрі уваги викладача, в якої пізнавальна діяльність учня, а не викладання, була би провідною. Приведена побудова професійної освіти показує гуманістичний напрямок у психології, філософії і педагогіці. Вирішення цих завдань відкриває великі можливості у пошуку нових засобів, форм і методів навчання. У освіті постійно з'являються нові підходи і погляди до організації процесів навчання і виховання. Виникає проблема готовності викладача до використання нововведень у навчальному процесі, впровадження інноваційних освітніх технологій.

Для сучасного суспільства впровадження інноваційних технологій в освіту має не стільки теоретичне, скільки прагматичне значення, оскільки в умовах глобалізації воно стосується його історичного розвитку та перспектив, які пов’язані з так званими «високими технологіями».

На даний момент у практику увійшли наступні види технологій:

- ігрові технології, які формують навички розв'язувати творчі завдання на основі вибору альтернативних варіантів;

- проєктні технології, тобто ті, що забезпечують інтеграцію знань і вмінь із різних видів діяльності;

- інформаційно-комунікаційні технології;

Досить важливим є той факт, що оволодіння новими технологіями навчання й виховання вимагає насамперед внутрішньої готовності викладача до перетворювання самого себе.

До основних понять інноваційних технологій відносять [1, с.7]:

- контроль і оцінка навчальних досягнень учнів (через контрольні роботи,

тести, завдання, робочі зошити, тощо);

- індивідуальна робота;

- нестандартні уроки;

- факультативи за вибором учнів (поглиблюють знання);

- проблемне і модульне навчання;

- науковий експеримент при вивченні нового матеріалу;

- застосування досягнень техніки;

- запрошення вчених, діячів культури, мистецтва на уроки;

- кабінетне, групове і додаткове навчання;

- нові підходи до формування навчальних планів.

Головними особливостями інноваційної педагогічної діяльності є особистісний (або особистісно-зорієнтований) підхід (спрямований на розвиток

особистості), творчий, дослідно-експериментальний характер, стійка вмотивованість на пошук нового в організації освітнього процесу [2].

Вважаємо, що ефективність діяльності викладача безпосередньо залежить від готовності до інноваційної діяльності, тобто сучасного формату мислення, аналізу і вибору технологій навчання, їх креативного в провадження, якісної рефлексії результатів навчання.

Впровадження інноваційних технологій у освітній процес закладів професійної освіти сприяють ефективнішому опануванню навчального матеріалу, його розумінню і практичній самореалізації; створює умови для неперервного розвитку та саморозвитку протягом життя. 

Література

1. Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність/ В.В. Химинець. – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2007. – 364 с.

2. Михайліченко М.В., Рудик Я.М. Освітні технології: навчальний посібник. Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2016. 583 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення